Zorghuis Deurne

Zorghuis Deurne

Wat is Zorghuis Deurne?
Zorghuis Deurne is ontstaan uit een initiatief van Alex-Eddy van Roekel en de beide zussen Sandra Peters en Kitty Beelen-Peters.
Die door hun arbeidsverleden in de beveiliging, Backoffice en de hotelbusiness eigenlijk misschien wel de ideale combinatie vormen. Het belangrijkste is natuurlijk het arbeidsverleden in de zorg.
Hun doel is het optimaliseren van de kwaliteit van leven van de cliënten op een professionele en betrokken manier, zonder dat er een tijdmeting loopt. Met andere woorden er is tijd voor de cliënt, dat hoor je tegenwoordig toch nergens meer.
Alles in de zorg moet tegenwoordig vlug, vlug, vlug; want tijd is geld.
We zullen er verderop uitgebreider op terugkomen.

Waar komt Zorghuis Deurne?
Zorghuis Deurne komt in een bijgebouw van het oorspronkelijke hoofdgebouw van wat eerst het missiehuis was. Het oorspronkelijke hoofdgebouw is sinds 2004 het conferentiehotel Willibrordhaeghe. De paters waren al in 2002 naar het bijgebouw verhuisd en daar wordt dan nu op zaterdag 7 september zorghuis Deurne officieel geopend.
De vijf paters die er nu nog wonen, worden dus de eerste bewoners van Zorghuis Deurne.

Hoe is het idee dan ontstaan?
Kitty en Sandra hebben het vaker over het oprichten van een hospice gehad, en waren van daaruit samen met Alex-Eddy op zoek naar een locatie.
Door zijn werk als beveiliger kwam Alex-Eddy wel vaker in het conferentiehotel en dan praat je wel eens wat.
Via via hoorde hij dat het huurcontract van de paters afliep.
Daarover is overleg geweest met de paters en stichting Willibrordhaeghe en daaruit is nu dit initiatief ontstaan.
Er wordt een win-win situatie gecreëerd, de paters blijven gewoon daar wonen en krijgen in Zorghuis Deurne de zorg die ze nodig hebben net als de rest van de bewoners.

Hoe moeten potentiële bewoners zich Zorghuis Deurne voorstellen?
Voor degene die het nog niet weten te liggen, zullen we het eerst eens proberen te visualiseren.
Indien men vanaf Vlierden Deurne in zuidwestelijke richting binnenkomt, kan men het oorspronkelijk hoofdgebouw, wat nu Conferentiehotel Willibrordhaeghe heet, eigenlijk niet missen.
Dit markante gebouw ligt een stuk van de weg af, met daarnaast dan het bijgebouw.
Het hele perceel, of eigenlijk is het een park, is ongeveer 15 ha groot, ideaal om te wandelen door het aanwezige bos en het vele groen. En niet te vergeten, de verpleegster gaat gewoon met u mee, als u dat niet alleen kan.
Verder is er een groentetuin, wat kleine beesten in een wei, activiteitenbegeleiding waarbij wel gelet wordt op wat de cliënten zelf willen doen.

Er wordt per persoon gekeken wat die persoon leuk vindt. Er is dus aandacht voor het individu.
De tuin rondom het zorghuis wordt omheind, degene die alleen kunnen en willen gaan wandelen, dat is geen probleem; voor wie dat niet kunnen, daarvoor is dan begeleiding aanwezig.
Er is 24 uur per dag zorg aanwezig en ook de receptie is 24 uur per dag bemand, dag en nacht is er dus iemand aanwezig.
Zodoende is er overzicht wie er binnen komt of wie er uitgaat.
Dit omdat in sommige gevallen het niet de bedoeling is dat de betreffende bewoner alleen het pand verlaat.

Hoeveel cliënten kunnen er wonen?
In Zorghuis Deurne is plaats voor 22 gasten. Op dit moment zijn er nog maar 2 kamers vrij.
De aspirant cliënten zijn eerst met hun kinderen komen kijken, wat het voor iets is en wat ze kunnen verwachten.

Wat is het wezenlijke verschil dan met andere zorginstellingen?
Ten eerste wat we al aangaven, er is tijd voor de cliënten.
Verder echtparen die een leven lang lief en leed hebben gedeeld worden niet uit elkaar gehaald. Want dat is in sommige gevallen net genoeg om het ziektebeeld te verergeren of dat mensen zo niet langer meer willen leven.
De wil om te leven ebt langzaam weg, je ziet ze dan als het ware wegkwijnen.
Dan verdwijnt hopelijk ook de uitspraak als het zo moet geef mij dan maar een spuitje!! Het kan dus ook anders.
Nu maar hopen dat dit allemaal aanslaat en dat er velen zullen volgen.

Waarvoor kunt u bij Zorghuis Deurne terecht?

  • Palliatieve zorg, dat is zorg in de laatste levensfase van een mens. Hiervoor zijn er altijd twee kamers vrij.
  • Respijtzorg, zorgt ervoor dat de mantelzorger, degene die dus iemand verzorgt, ontzien wordt. Hiermee wordt dus een tijdelijke overname bedoeld van de zorgtaken, zodat de mantelzorger even kan bijtanken. Dit kan een dag zijn, maar ook bv een weekend, net naar gelang de wens is.
  • Dagopvang, hiervoor zijn ook al aanmeldingen. Zeven dagen in de week en van 8.00 uur tot 21.00 uur. Dat betekent dan als je kind je vader of moeder moet gaan ophalen, dat je daarbij niet hoeft gaan te haasten als je van je werk afkomt.

Inmiddels is er ook al contact geweest met de huisartsen en de apothekers in Deurne. Ook met de zorginstellingen is inmiddels contact gelegd.

Ook voor een zorgvakantie, of een revalidatie kan men bij Zorghuis Deurne terecht.
De aandoening maakt niet uit. Er is een gediplomeerde staf, die eigenlijk alles aankan qua complexiteit.
Er is geen grote overhead, want het merendeel van het personeel is voor de zorg van de cliënten aanwezig.
Van tevoren is er geen behoefteonderzoek gedaan, maar de wachtlijsten in de verzorgingshuizen spreken voor zich.
Het is goed bereikbaar, het is betaalbaar, laagdrempelig, het is voor de gewone mens in al zijn verschijningsvormen.

Toch nog snel gegaan als je terugkijkt.
In januari begonnen en in september dus de opening.
Het scheelt natuurlijk wel dat er geen grote verbouwing gedaan hoefde te worden.
Er moet alleen een receptie ingebouwd worden.
En dan maar kijken of het concept aanslaat, de voorbereiding is in ieder geval goed geweest.

Op zondag 1 september nemen de cliënten hun intrek in. Dan is het op zaterdag 7 september de officiële opening en de dag daarna op zondag 8 september is er een open dag.
Zeer de moeite waard om eens te gaan kijken, buiten de open dagen wel graag op afspraak.

Met dank aan Alex-Eddy, Kitty en Sandra van Zorghuis Deurne.