Zorgboerderij De Kruidenhoeve

Kruidenhoeve logo

Net over de Deurnese grens, ligt op de Bankert in Milheeze zorgboerderij De Kruidenhoeve.
De Kruidenhoeve is een zorginstelling die opvang biedt aan kinderen, jong-volwassenen en senioren.
Waarbij de aard van de beperking: verstandelijk, lichamelijk of psychisch niet uitmaakt.
De verschillende leeftijdscategorieën van de cliënten, zullen we apart aan bod laten komen.
Kruidenhoeve 1

De Bankert ligt in het buitengebied van Milheeze, daar is de ruimte en is het rustig.
Ideale omstandigheden waar je als zorginstelling optimaal gebruik van moet en kunt maken.
En dat wordt ook gedaan, en werpt ook zijn vruchten af.
De cliënten komen niet alleen hier vlakbij uit de buurt maar ook al vanuit plaatsen die toch wat verder weg liggen.
Het is natuurlijk niet alleen die omgeving die van invloed is op de gemoedstoestand van de cliënten.
Het programma en hoe wordt er met de cliënten omgegaan is zeker ook een punt van aandacht.
Kruidenhoeve 2

We zullen de verschillende mogelijkheden toelichten.

Prikkelarmcentrum de Regenboog
Kruidenhoeve prikkelarm
Prikkelarmcentrum de Regenboog is nieuw bij de zorgboerderij De Kruidenhoeve.
Een prikkelarmcentrum, het woord zegt het al, is een centrum waar de bewoners zo min mogelijk prikkels zullen opvangen.

Dus is er bij de inrichting rekening gehouden met de kleuren en materialen die er gebruikt worden.
De sensorische elementen, dat wil zeggen de zintuiglijke waarnemingen moet je niet extra gaan stimuleren.
Door gebruik te maken van neutrale kleuren, rustige achtergrond muziek in de snoezelruimte, en rustige taferelen op de muren zoals b.v. een bos, een sterrenhemel of vlinders zijn de cliënten vanzelf rustig en blijven ze dat ook.
De cliënten die hier komen zijn ongeveer 11 jaar, en het programma is gericht op hun niveau en de zorgvraag.
Dit alles natuurlijk in nauw overleg met hun ouders/verzorgers.

Wat voor cliënten worden hier opgevangen?
Dat is divers, je kunt gebruik maken van naschoolse, buitenschoolse of individuele opvang.
Denk hierbij aan kinderen die ADHD of ADD hebben.
Deze kinderen hebben moeite om op een reguliere school mee te draaien, ze hebben moeite met leren.
Ze leren hier om weer te integreren zodat ze wel weer onderwijs kunnen gaan volgen.
Als ze ontzegd zijn van de leerplicht biedt ze dan structuur en regelmaat, want dat schept weer orde in hun hoofd en hun doen en laten.

Jong-volwassenen
Dit is de leeftijdscategorie van 16 tot 25/30 jaar.
Deze cliënten komen hier vooral voor de dagopvang ( 7 dagen per week ), maar de mogelijkheid is er ook om b.v. een maal in de maand een weekend te komen logeren.
Zit je niet op de dagopvang, maar wil je een weekend komen logeren dan kan dat ook, dat is geen enkel probleem.
Iedere mogelijkheid is bespreekbaar, is afhankelijk van de hulpvraag van de ouders/verzorgers.
Wij bieden een plek waar ze tot rust kunnen komen, en dat is heel erg belangrijk.
Denk hierbij aan cliënten die een verstandelijke, psychische of lichamelijke beperking.
Het voornaamste doel is om de cliënten te laten groeien, maak gebruik van het niveau van iemand.

Wat doen jullie zoal met de junioren?
Het voornaamste doel is het bevorderen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de cliënten.
We maken vooral gebruik van de vaardigheden van de cliënten.
Als iemand goed kan koken, dan moet je daar gebruik van maken.
Samen met de begeleiding wordt er een menu samengesteld.
Daarna ga je daarvoor boodschappen doen, dan koken, serveren, en daarna alles samen weer alles opruimen.
Het hele proces doorloop je samen, maar omdat je iemand dat laat doen, dan groeit die persoon.
Je kunt dan de ouders uitnodigen om te komen eten, en die zien dan hoe hun kind het doet.
Zo kunnen buitenstaanders zich via Facebook opgeven om te komen eten.
Dit avonddiner doen we 2 keer per maand, het menu komt dan op Facebook te staan.
Dit doen we nu ongeveer een ½ jaar.
Onze junioren koken ook voor onze senioren die hier op de dagopvang komen.
Maar er zijn ook cliënten die graag in de tuin werken, dieren verzorgen, of creatief bezig zijn.
De spullen die ze kweken, of zelf maken zijn te koop in het winkeltje dat in de zomer open is.
In de zomer is er ook een terras waar men mee helpt bij het serveren, wij serveren zelfs onze eigen gemaakte thee.
Ieder heeft wel iets waar die goed in is, of wat hij graag doet.
Als je dat dan mag en kan doen, dan heb je er plezier in, en dat werkt motiverend.
En niets is leuker om in teamverband met allemaal motiverende mensen te werken.

Hoe wordt er gecommuniceerd met de cliënten?
Communiceren is belangrijk, het is de manier om informatie naar elkaar uit te wisselen.
Als je een beperking hebt, kan ook de manier van communiceren misschien aangepast moeten worden.
Waarbij de een nog gewoon het beste functioneert bij gesproken taal, kan de ander het beste functioneren met behulp van picto’s.
En dan heb je ook nog geschreven taal, die je aan kunt passen aan het niveau van de cliënt.
Heel veel communicatie gebeurt tegenwoordig op een digibord.
Een digibord is eigenlijk de moderne versie van een klassiek schoolbord.
Het is wel groter en je kunt er beelden op tevoorschijn halen, net als op een computer.
Je kunt er ook op schrijven, ideaal middel dus als je hierboven leest op welke manieren je met cliënten kunt communiceren.

Senioren
Bij het onderdeel koken kwamen de senioren ook al eventjes ter sprake.
De Kruidenhoeve biedt ook opvang voor ouderen en mensen met dementie, vooral om de partners te ontlasten.
Dit gebeurt op verzoek van de partner, de kinderen, maar ook op verzoek van de oudere zelf.
Overdag zijn we vooral bezig met dingen die leuk zijn om samen te doen.
Denk daarbij aan wandelingen in de tuin, knuffelen met dieren, spelletjes spelen, luisteren naar muziek, praten over vroeger, foto’s kijken en dansen.

Zoals u heeft kunnen lezen wordt er nogal wat ondernomen bij de Kruidenhoeve.

Met hoeveel man personeel wordt dit allemaal gerund?
Momenteel hebben we ongeveer 14 man personeel in dienst, 10 stagiaires en 7 vrijwilligers.
Iedereen heeft steeds dezelfde begeleider, dat is erg belangrijk.
Zodoende schep je duidelijkheid, is er structuur en kun je een band creëren met iemand.
Ook omdat je niet zo groot bent als organisatie, kent men elkaar.
En dat is ook erg belangrijk!

Zoals vele organisaties in Nederland werken er bij jullie ook vrijwilligers.

Wat doen zij voornamelijk bij de Kruidenhoeve?
Onze vrijwilligers zijn de chauffeurs van onze busjes.
Er zijn cliënten die een vervoersindicatie hebben, dat wil zeggen dat die cliënten thuis gehaald en weer gebracht worden.
Dit doen we met eigen busjes van de Kruidenhoeve en de chauffeurs zijn onze vrijwilligers.
Verder zijn er een paar vrijwilligers die als gastvrouw bij ons werken.

Nadat u dit allemaal gelezen heeft, en u heeft als lezer hierover vragen b.v. Is er plek hier voor mijn man, kind en hoe wordt dit allemaal betaald.
Dan kunt u contact op nemen met:

Zorgboerderij De Kruidenhoeve
Website: Zorgboerderij De Kruidenhoeve
E-mail: info@kruidenhoeve.com
Facebook: De Kruidenhoeve
Tel.: 0493-529500