ZOEK

Zicht op elke kern

Dementieaanbod Deurne, Helenaveen,
Liessel, Neerkant en Vlierden

Eindverslag van onderzoek dementieaanbod in gemeente Deurne.
Is het dementieaanbod in de gemeente Deurne toekomstproof?

ZOEK

Aan verschillende inwoners van de gemeente Deurne, zijn vragen gesteld met betrekking tot dementie en hun ervaringen daarmee.
Dit zijn de zogenoemde keukentafelgesprekken.
Er zijn ook tal van onderzoeken gedaan en dit alles samen is gebundeld in het rapport met dezelfde titel als de kop van dit artikel.

Conclusies:
De gemiddelde leeftijd van mensen stijgt, en hoe ouder men wordt, hoe groter de kans is dat men een beperking of chronische ziekte krijgt.
De verwachting is dat het aantal mensen dat dementie krijgt sterk zal toenemen.
Aan de andere kant is er straks een tekort in de zorg, terwijl er veel meer mensen komen die afhankelijk worden van zorg.
Dus wordt de inzet van vrijwilligers onontbeerlijk.
Door de vergrijzing van de bevolking zal het aantal beschikbare mantelzorgers en vrijwilligers afnemen.
Om de kosten van de AWBZ niet uit de pan te laten rijzen, zal geprobeerd worden om mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen met kwaliteit van leven, met behulp van vrijwilligers en mantelzorgers.
Verder is men zeer innovatief en kan tegenwoordig veel worden toegepast in een huis door middel van domotica, wat huisautomatisering betekent.
Via domotica kun je elektrische toestellen in een huis aansturen door middel van informatica en elektronica.
Zo kun je vanuit een rolstoel, voor jou op dat belangrijke taken laten uitvoeren die je zelf door een functiebeperking niet meer kunt uitvoeren.
Denk hierbij aan verlichting als je ergens langskomt, verlichting die aangaat als de deurbel gaat, verwarming/airco, koffiezetten, een kraan opendraaien, rolluiken naar beneden of weer omhoog.
Allemaal handelingen waarbij je toch weer je handen nodig hebt en als je die niet kunt gebruiken of de kracht er niet meer voor hebt, dan zou dat een ideale oplossing zijn.
In Deurne zelf wisten wij ook dat er drie mensen waren die aan deze keukentafelgesprekken hadden meegedaan.
We hebben gevraagd of wij hun conclusie via de email mochten ontvangen en hun toestemming hadden om die in de Vuist te plaatsen zonder daarbij hun naam te vermelden. Dat mocht.
Bij deze dan hun conclusie.
Jammer genoeg is een van de drie ondervraagden door een misverstand niet ondervraagd, dus volgen hieronder twee conclusies.

Conclusie keukentafelgesprek deelnemer 1:
Ik heb het rapport van het onderzoek ontvangen, het is een uitgebreid onderzoek met duidelijke resultaten.
We hebben alle vragen uitvoerig aan de keukentafel besproken wat wel prettiger is dan in een grotere groep
Want dat leidt vaak tot discussies.

Doordat ik in de thuiszorg heb gewerkt en ervaring heb door het dementieproces van mijn inmiddels overleden schoonvader kon ik praktisch alle vragen beantwoorden.

Wat duidelijk naar voren komt in de rapportage is dat er gelukkig al heel veel informatie te vinden is over dementie maar dat het voor de betrokkene moeilijk is om de stap te zetten om hulp te vragen.
In de kern van Deurne probeert men het ziekte proces veel langer voor zich te houden en zelf oplossingen te bedenken dan in kleinere gemeenschappen, daar is de omgeving meer betrokken ook omdat men elkaar beter kent.

Verder kunnen we verwachten dat er steeds meer mensen met dementie te maken zullen krijgen door dat men ouder wordt dan vroeger,
Door de toenemende bezuinigingen zal er dus steeds meer een beroep worden gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers, terwijl er ook op ondersteuning van deze mensen bezuinigd gaat worden bijvoorbeeld bij het steunpunt mantelzorg van stichting welzijn Deurne.

Al bij al lijkt het in Deurne op dit moment vrij goed geregeld maar moeten we ons voor de toekomst we zorgen maken en hopen dat er voldoende vrijwilligers zoals BVG-Peelland zich in willen en kunnen blijven zetten voor chronisch zieken en gehandicapten en in dit geval in het bijzonder voor onze dementerende medemensen.

Conclusie keukentafelgesprek deelnemer 2:
Het onderzoek dat ze hier hebben gehouden was heel goed alleen ze had nog niet mee gemaakt dat iemand zo positief was dus ik weet niet of ze wel wat aan mij hebben gehad.
Het verslag zag er goed uit.

Eindconclusie rapport:
Wat gaat er gebeuren nu er tal van bezuinigingen aangekondigd zijn bij Stichting Welzijn Deurne.
Mensen die hulp nodig hebben wachten veel te lang of durven niet over die drempel heen.
Ze gaan pas als er een noodsituatie is, dan is er meestal al sprake van een crisis situatie.
Zorg ervoor dat er voldoende respijtzorg is, de zorg die er is om de mantelzorger te ontlasten, want als die overlast wordt dan krijg je een crisissituatie.