Wet werken naar vermogen sluit jaarlijks tienduizend mensen uit

Vandaag is het Wetsvoorstel werken naar vermogen (Wwnv) naar buiten gekomen. Dit wetsvoorstel is afgelopen vrijdag 27 januari in de ministerraad besproken. Voordat de behandeling in de Kamer begint vragen de CG-Raad en Platform VG aandacht voor de talloze jongeren met een beperking die straks nergens meer aanspraak op kunnen maken. Niet op een uitkering en niet op begeleiding.

Jongeren met een arbeidsbeperking die (gedeeltelijk) kunnen werken krijgen straks te maken met een huishoudinkomenstoets. Dit betekent dat als zij nog thuis wonen of samenwonen dat ze geen aanspraak kunnen maken op een uitkering en niet op passende voorzieningen vanuit het UWV.

Merendeel woont bij ouders
De groep die buiten de boot gaat vallen, bedraagt ruim 10 duizend mensen per jaar. Dat blijkt uit een analyse die de CG-Raad en Platform VG hebben gemaakt van de huidige instroomcijfers in de Wajong (Tweede Wajongmonitor, UWV juli 2011). Daaruit blijkt namelijk dat van de instromers die gedeeltelijk kunnen werken, circa 75%! bij ouders woont of samenwoont en dus met de huishoudinkomenstoets te maken krijgt. Zij worden daarmee direct een niet-uitkeringsgerechtigde, een zogenaamde Nugger.

Gemeenten
De CG-Raad en Platform VG vrezen dat gemeenten zich nauwelijks zullen inspannen om deze groep ondersteunende voorzieningen te bieden om aan het werk te komen of te blijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om de jobcoach, aanpassingen op de werkplek, trainingen, studieondersteuning en het instrument loondispensatie. Voor gemeenten is het financieel onaantrekkelijk om voor deze groep kosten te maken. (Als deze groep aan het werk gaat, staan er geen bezuinigingen op uitkeringen tegenover.)

UWV
Ook van het UWV hoeft de Nugger weinig te verwachten. Het UWV heeft veel minder financiƫle middelen beschikbaar vanwege de enorme bezuinigingen op het budget voor re-integratie en arbeidsondersteuning. De vraag is dus waar mensen met een arbeidshandicap nog kunnen aankloppen voor de extra kosten die zij moeten maken om te kunnen studeren of om aan het werk te gaan. Dit is ook voor werkgevers een extra belemmering om mensen aan te nemen.

Garanties
Staatssecretaris de Krom heeft in een eerder debat over deze kwestie gezegd dat gemeenten wel een verantwoordelijkheid hebben om voor deze groep voorzieningen te bieden, maar dat het aan de gemeenten is hoe zij dit gaan invullen. De CG-Raad, Platform VG doen een beroep op de Kamer om in de komende wetsbehandeling garanties voor Nuggers af te dwingen.

Bron: Eerder verschenen op 1 Februari 2012 op http://www.cg-raad.nl/