Welke soorten gehandicaptenparkeerkaarten zijn er?

Er zijn 2 soorten gehandicaptenparkeerkaarten voor particulieren: de bestuurderskaart en de passagierskaart. Daarnaast is er een gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen.

Aanvragen bestuurderskaart

De bestuurderskaart wordt aangeduid met een hoofdletter B. U kunt deze kaart aanvragen als u zelf rijdt en u met de gebruikelijke hulpmiddelen, zoals een stok of krukken, in redelijkheid niet meer dan100 meterkunt lopen. Dat moet ten minste een half jaar zo zijn.

Aanvragen passagierskaart

De passagierskaart wordt aangeduid met een hoofdletter P. U kunt deze kaart aanvragen als u met een ander meerijdt en u met de gebruikelijke hulpmiddelen, zoals een stok of krukken, in redelijkheid niet meer dan100 meterkunt lopen. Ook heeft u steeds de hulp van de bestuurder nodig om van deur tot deur vervoerd te worden. Dat moet ten minste een half jaar zo zijn.

Voor het verkrijgen van een passagierskaart is in de Regeling gehandicaptenparkeerkaart geen leeftijdseis vastgesteld. Kinderen moeten ook voldoen aan de voorwaarden die gelden voor de passagierskaart.

Aanvragen bestuurderskaart en passagierskaart

U kunt zowel een parkeerkaart voor bestuurders als een parkeerkaart voor passagiers aanvragen als:

  • u blijvend rolstoelgebonden bent;
  • u andere aantoonbare ernstige lichamelijke beperkingen heeft waardoor u van een gehandicaptenparkeerkaart gebruik moet maken.

Gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen

Voor instellingen waar gehandicapten verblijven is het mogelijk om voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen. Een gehandicaptenparkeerkaart voor een instelling wordt aangeduid met een hoofdletter I.

Aanvraagprocedure en bezwaar gehandicaptenparkeerkaart

Met vragen over de aanvraagprocedure en het indienen van een bezwaar moet u contact opnemen met uw gemeente.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/auto/vraag-en-antwoord/

Voor meer informatie over het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart kunt u hier verder lezen.