Waar mag ik met een gehandicaptenparkeerkaart parkeren?

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats, een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken en een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken met tijdsaanduiding. De gehandicaptenparkeerkaart heette tot 1 oktober 2001 invalidenparkeerkaart.

Algemene gehandicaptenparkeerplaats

Verkeersbord E6: algemene gehandicaptenparkeerplaatsEen algemene gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven door een blauw bord met een witte P en een wit rolstoelsymbool (verkeersbord E6). Op de bestrating is een groot wit kruis gezet. Alleen voertuigen met een gehandicaptenparkeerkaart mogen hier parkeren.

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is een gereserveerde parkeerplaats, bijvoorbeeld bij uw woonhuis. Onder het blauwe bord met het rolstoelsymbool wordt een wit onderbord met het kenteken van uw voertuig aangebracht. Alleen uw auto of gehandicaptenvoertuig mag hier staan.

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken met tijdsaanduiding

Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken met tijdsaanduiding is een gereserveerde parkeerplaats bij uw werkplek, bij een school of op andere plaatsen waar u op geregelde tijden komt. Er wordt in dat geval onder het blauwe bord met vermelding van het kenteken nog een wit bord aangebracht met een aanduiding van dagen en tijden.

Binnen de aangegeven uren mag alleen u hier parkeren. Op andere uren mogen ook anderen op deze parkeerplaats parkeren.

Gehandicaptenparkeerplaats en parkeerschijf

Op een gehandicaptenparkeerplaats waar met een bord een maximale parkeerduur is aangegeven, moet u ook een parkeerschijf gebruiken. Zo wordt tegengegaan dat hetzelfde voertuig te lang op een gehandicaptenparkeerplaats staat. Gehandicaptenparkeerplaatsen met een maximale parkeerduur hoeven niet voorzien te zijn van een blauwe streep.

Parkeeroverzicht per gemeente

Op de website van de Stichting Gehandicaptenbelangen Houten (SGH) vindt u een overzicht van het Nederlandse parkeerbeleid per gemeente. Voor het parkeerbeleid in Europa kunt u de website van de ANWB raadplegen. U kunt er per land zien welke parkeerregels van toepassing zijn.

Gewone parkeerplaats bij parkeermeter

Parkeren op een gewone parkeerplaats bij een parkeermeter is met een gehandicaptenparkeerkaart in ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten gratis. In de andere gemeenten moet u dus wel betalen bij een parkeermeter of een automaat. Voor de regels ter plaatse kunt u contact opnemen met de gemeente of de dienst parkeerbeheer.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/auto/vraag-en-antwoord/

Voor meer informatie over de gehandicaptenparkeerkaart kunt u hier verder lezen.