Waar kan ik een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen?

Een gehandicaptenparkeerkaart kunt u aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Medisch onderzoek bij aanvraag gehandicaptenparkeerkaart

Een medisch onderzoek is verplicht bij de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart. Tenzij uit eerder onderzoek is vast komen te staan dat u aan de voorwaarden voldoet.

Aanvraagprocedure en bezwaar gehandicaptenparkeerkaart

Met vragen over de aanvraagprocedure en het indienen van bezwaar moet u contact opnemen met uw gemeente.

Kosten gehandicaptenparkeerkaart

Veel gemeenten brengen kosten (leges) in rekening voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart. Ook kan de gemeente kosten in rekening brengen voor de medische keuring. Gemeenten mogen zelf de hoogte van deze leges bepalen. De leges mogen niet meer dan kostendekkend zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente.

Gehandicaptenparkeerkaart kwijt of gestolen

Bent u uw gehandicaptenparkeerkaart kwijt, verloren of is deze gestolen of kapot gegaan, dan kan de gemeente een kopie afgeven. U moet hiervoor een verklaring ondertekenen. Er kunnen kosten verbonden zijn aan de aanvraag van een kopie (duplicaat). Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw gemeente.

Gehandicaptenparkeerkaart verlengen

Voor het verlengen van uw gehandicaptenparkeerkaart kunt u terecht bij uw gemeente. Bij de verlenging van uw kaart hoeft de gemeente geen keurende instantie in te schakelen als zij zeker weet dat u nog steeds aan de voorwaarden voldoet. Is uw medische situatie mogelijk gewijzigd, dan wordt u naar een keurende instantie doorverwezen.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/auto/vraag-en-antwoord/

Voor meer informatie over de geldigheid van de gehandicaptenparkeerkaart kunt u hier verder lezen.