Vrij zwemmen onder begeleiding voor mensen met enige lichamelijke beperkingen

Deurnese Watervrienden logo

Vrij zwemmen onder begeleiding voor mensen met enige lichamelijke beperkingen.

Is er dit in Deurne?  Jawel hoor, dat is er en wel bij de Watervrienden.
Iedere woensdag verdeeld over 2 groepen. Alle leeftijden en gemengd.
Op 11-11-1983, is het aangepast zwemmen opgestart.
Inmiddels begeleiden de vrijwilligers: Annie Aarts, Betsie Jagers, Stiep Husen, Fanny Evers en Ilse Remmerswaal met veel plezier nog steeds het aangepast zwemmen.
Annie, Betsie en Ilse al ruim 20 jaar ( Annie heeft het mee opgericht )
In principe is iedereen welkom. Wel wordt als stelregel gehanteerd, dat wanneer iemand zich niet zelfstandig kan omkleden en/of in het water kan zijn, dat er dan een “buddy” bij zal moeten zijn.
Deze “buddy” betaalt  € 1,65 per maand voor de verzekeringskosten van de NCS (zwembond)
Wij kunnen mee zoeken naar oplossingen als iemand geen eigen “buddy” kan vinden.

Wat wordt er verstaan onder enige lichamelijk beperkingen?
Onder enige lichamelijke beperkingen wordt verstaan:

–          rugklachten
–          gewrichtsproblemen
–          hartfalen
–          diabetici
–          spierklachten
–          longklachten
–          reuma

Groep 1 van 17.30 uur tot 18.15 uur. Doelstelling van deze groep is als je het zo mag uitdrukken, bewegingen in het water zover mogelijk op een zelfstandige manier.
Groep 2 van 18.15 uur tot 19.00 uur. Doelstelling hier is opdrachten in groepsverband naar eigen kunnen.
Iedere eerste woensdag van de maand is tevens het stoombad en de sauna open.
Van de begeleiders staat er altijd iemand op de kant voor het algeheel overzicht. Zo zie je sneller als er iemand iets heeft of niet beweegt en kun je meteen ingrijpen.

Vele van deze mensen hebben geen diploma, het normale zwemwater ( 28 graden ) is te koud voor hen en als ze met zovele in het zwembad zitten is het er veel te druk.
In een kleine groep apart, met een watertemperatuur tussen de 30 graden en 31 graden creëer je een veilige haven en kunnen ze zich ontspannen in het water.
Het is ook goed voor mensen die op advies van een arts moeten zwemmen en als je tijdelijk niet op een normaal niveau kunt sporten. BV na een operatie, botbreuk, zwangerschap etc.
Er zit geen verstelbare vloer in het water. De diepte is tussen 1.10 meter en 1.60 meter.
De mensen kunnen gebruik maken van vleugeltjes en zwembanden.

De mensen hebben de mogelijkheid om met een lift in het water te gaan (In de praktijk blijkt dat ze dit niet willen, die is voor gehandicapten) en een luie trap.
Een luie trap, is een trap die heel geleidelijk naar beneden gaat, met leuningen + antislip.

Annie heeft voordat ze startte een opleiding gehad bij Wim Vis in Tilburg.
De methode die gebruikt wordt daarvoor heet de Halliwick methode, dit is een oefentherapie in water en zwemmen voor gehandicapten. Kort gezegd een methode die ermee leert omgaan dat het lichaam in water anders reageert dan op het droge. Voor mensen met een beperking/handicap kan dit heel ontspannend werken.  Voor meer info hierover zie; http://www.halliwick.net/nl .

Als er interesse is om te komen zwemmen neem dan contact op met De Watervrienden.
http://www.deurnesewatervrienden.nl/ of met contactpersoon Ilse Remmerswaal via telefoonnummer: 06-55331379
Daarna volgt er eerst een gesprek voordat men mee kan gaan zwemmen.
Wanneer iemand in aanmerking komt om bij het aangepast zwemmen te komen, is er de mogelijkheid om dit vier keer uit te proberen. Valt het tegen dan kan er zo weer gestopt worden.

Indien u na het lezen van dit artikel denkt, dit is een leuke groep, dit is net iets voor mij, maar voor mezelf zwemmen zie ik niet zo zitten, maar begeleidster/begeleider bij het aangepast zwemmen dat lijkt me wel wat.
Ze zoeken nog enthousiaste mensen ( eventueel in het bezit van EHBO en/of reanimatie ) voor toezicht en begeleiding.
Dan kunt u ook contact opnemen met Ilse Remmerswaal.