Vragenlijst over de naleving van het VN-verdrag handicap

Mensen met een beperking hebben het recht zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Net als ieder ander. Denk bijvoorbeeld aan wonen, werken en een opleiding volgen. Dit recht is vastgelegd in het VN-verdrag handicap, dat per 14 juli 2016 in Nederland geldt.

Het College voor de Rechten van de Mens ziet erop toe dat de overheid dit verdrag naleeft. Daarom onderzoekt het College wat de ervaringen zijn van mensen met een beperking op het gebied van:

Onderwijs
Werk
Zelfstandig wonen en deelnemen aan de samenleving
Toegankelijkheid

Deze vragenlijst is bedoeld voor mensen die zelf ervaring hebben met leven met een beperking, OF een kind hebben met een beperking.

Het College zou het op prijs stellen als u aan dit onderzoek wil meewerken door bijgaande vragen te beantwoorden. De reacties op deze vragen worden verwerkt in een rapport met aanbevelingen voor de overheid, dat het College eind dit jaar uitbrengt.

De vragenlijst kunt u op de pagina van het college voor de rechten van de mens hier vinden.