Voorstelling nieuw bestuurslid: Roger Derkx

Geachte leden,

Roger DerkxIk wil me graag even voorstellen, mijn naam is Roger Derkx en ik ben 63 jaar jong. ik ben op voordracht van het bestuur op 25 januari in de jaarvergadering door jullie gekozen als bestuurslid.
Eerst zou ik voorzitter worden van de werkgroep Activiteiten maar op verzoek van het nieuwe bestuur ben ik na beraad voorzitter geworden van de werkgroep BTBU, nu de Denktank.
Ik neem de functie heel serieus; de werkgroep telt 7 mensen waarvan ik de leiding heb.
Maar niet alleen ik, maar de hele groep vertelt wat in Deurne niet goed is, waar de mensen problemen tegen komen in hun dagelijks leven en gezamenlijk proberen we daar wat aan te doen. Ik heb toen tegen de leden gezegd dat we naar elkaar moesten luisteren en daarna komen met reactie en ik denk dat dit bij de eerste bijeenkomsy van de werkgroep wel gelukt is. Voor mij was een groep leiden wat nieuw, maar achteraf vind ik het, na de reactie van de mensen van de werkgroep, wel meevallen.

Wat ik nog doe samen met Angeline en Sandra: wij organiseren ook de dansmiddag. Ik ben dan de DJ en de beide dames doen andere werkzaamheden voor de dansmiddag en ik moet wel zeggen we vinden dit leuk om te doen. Maar er kunnen meer mensen die middag komen, ook als je niet kunt dansen; een praatje met een lotgenoot gaat altijd wel.

Jullie zullen wel afvragen wat ik in het dagelijks leven doe, ik ben afgekeurd voor 80% tot 100 % dus ik ben gewoon thuis maar ik zit niet achter de geraniums. Want ik heb een leuke hobby en dat is de modeltreinen. Ik heb op mijn zolder de baan staan een oppervlakte van ± 24m² en er staan ±130 meters aan rails. In april 2000 heb ik tegen mijn vrouw Marleen gezegd dat ik mijn baan ging openstellen voor het publiek, zij reageert met de woorden: ‘Jij doet maar’, en op 1 mei 2000 is het gebeurd dat de eerste bezoekers kwamen kijken naar mijn baan en er zijn tot heden ruim 12.500 bezoekers geweest.

Met mijn gezondheid gaat het achteruit want ik ga een paar keer in de week naar de revalidatiecentrum Blixembosch te Eindhoven. Maar ondanks dat heb ik tijd over voor de werkzaamheden in het bestuur van de BVG-Peelland en ook met mijn modeltrein bezig te zijn.

Dit was mijn verhaal over wie en wat ik ben.

Met de vriendelijk groet,
Roger Derkx,
Voorzitter van de werkgroep DENKTANK