Voorlichtingsbijeenkomst ‘Dementie, ook onze zorg!’

hersenenOp maandagmiddag 26 april 2010 was er in het Gerardushuis te Deurne-Walsberg een voorlichtingsbijeenkomst over vergeetachtigheid en dementie. Deze middag duurde van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Er werden ongeveer 100 man verwacht maar op een gegeven moment liep het binnen vol en stond er nog een hele lange rij buiten.
Terwijl er binnen stoelen bijgezet werden, werden de mensen buiten weggestuurd wegens plaatsgebrek, maar wel met de mededeling dat er een 2e voorlichtingsmiddag wordt georganiseerd.
Naar schatting zaten er 250 man binnen toen Jasper Ragetlie een beetje later dan gepland de middag opende.
Jasper heet iedereen welkom en geeft een kort overzicht wat we allemaal kunnen verwachten deze middag.
Dit kunt u allemaal lezen in dit verslag.
Jasper geeft dan het woord aan Ben van der Elshout die via een beamer ons voorlichting geeft over dementie.
Deze voorlichtingsmiddag is tot stand gekomen door samenwerking van Alzheimer NL, KBO’s, provincie Noord Brabant, en VBOB ( Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant ).

In de provincie Brabant is het goed wonen, er is dus wel veel vergrijzing. De mensen blijven er graag wonen met dus wel de conclusie dat er in Brabant nu en in de toekomst de meeste mensen met dementie zullen wonen.
U hebt 80 % kans dat u het niet krijgt.
Per uur komen er echter 4 nieuwe dementielijders bij.
In 2050 hebben er 500.000 mensen dementie.
Dat houdt wel in dat je dan voor die 500.000 mensen ook mantelzorgers nodig hebt!!!

Wat is het verschil tussen vergeetachtigheid en dementie?

Vergeetachtigheid is lastig, je hebt er geen last van in het dagelijkse leven.
Vergeetachtigheid slaat alleen op het geheugen, je weet wel iets maar kunt er op dat moment niet opkomen.
De details van iets worden niet goed herinnerd.
Nieuwe informatie kun je wel weer opslaan ( als oudere is het dus gewoon mogelijk om computerlessen te gaan volgen!)

Wat kun je ertegen doen?

Dingen blijven herhalen in uw hoofd.
Concentreer je op een ding tegelijk
Blijf actief
Gebruik een agenda of kalender
Doe aan geheugentraining
Je hoeft je ervoor niet te schamen, iedere oudere krijgt ermee te maken.

Wanneer bestaat het vermoeden dat iemand dementie heeft?

Sterke achteruitgang van het verstandelijk functioneren
Ernstige vergeetachtigheid
Het verstoort uw dagelijks leven

Officieel is pas vast te stellen of iemand daadwerkelijk dementie heeft nadat je bent overleden.

Vormen van dementie.

– Ziekte van Alzheimer (60 % van de dementieleiders heeft deze vorm)
– Vasculaire dementie 10-15 % veroorzaakt door beschadigingen en verstoppingen
  van bloedvaten in de hersenen
– Tekort aan vitaminen
– Vergiftiging, denk hierbij aan de volgende beroepen: benzinepompbedienden,
  schilders en woningstoffeerders. Zij hebben een verhoogd risico om dementie te krijgen.
– Iemand die depressief is
– Lichamelijke aandoeningen van o.a. de schildklier, het hart, nieren, de lever en
  diabetespatiënten
– De leeftijd
– Langdurig fors alcoholgebruik (syndroom van Korsakov)
– Het gebruik van narcose kan ook een grote rol spelen, het kan nog maanden
  doorwerken in je lichaam, waarbij de een er geen last van heeft en de ander heel erg veel.

Verschijnselen van dementie

Problemen met het geheugen ( het ophalen van informatie gaat niet meer)
Moeilijkheden met taal  ( men heeft moeite met woorden )
Problemen met de motoriek, alles gaat langzamer en vooral moeite met de fijne motoriek
De herkenning verandert, na een tijdje herkent men de partner en de kinderen niet meer.
Het besef van tijd en plaats raakt verstoord
Plannen en organiseren wordt lastig
Schoolse vaardigheden worden moeilijker
Normen en waarden worden vergeten ( iemand met dementie kan bv tijdens een begrafenis ineens keihard beginnen te lachen )

Dementie is niet te voorkomen maar gezond leven verkleint het risico.
Dus niet roken, gezond eten ( veel groenten en fruit, niet teveel suiker en vet) en veel bewegen ( vooral wandelen )
Vroegtijdig signaleren is erg belangrijk, hoewel het niet altijd meteen mogelijk is om een diagnose te stellen.
Als dan de diagnose gesteld wordt en men heeft dementie gebeurt er in een keer heel erg veel in het leven van degene waarbij de diagnose wordt gesteld maar ook voor de partner en de rest van het gezin.
Langzamerhand gaat degene die men jaren heeft gekend en waarmee men lief en leed mee gedeeld heeft veranderen.
Dit proces is niet te stoppen alleen door middel van medicijnen te vertragen.
Het gedrag gaat veranderen, je moet alles nu voor diegene gaan regelen.

Er moet thuiszorg aan gevraagd worden, dagopvang moet geregeld worden, je raakt in een isolement omdat niet iedereen ermee kan omgaan, de fysieke belasting wordt enorm groot.
Regel alles waarvoor je 2 handtekeningen nodig hebt nu het nog kan, zoals de verkoop van het huis, machtigingen, erfenis etc.
Bespreek met de partner die dementie heeft waar die naar toe wil als het thuis niet meer kan.
Bespreek ook reanimatie en euthanasie.
Indien er behoeft is aan emotionele steun zoek dan een Alzheimer café bij u in de buurt.
Denk aan de slagzin van de Alzheimer vereniging.
Hij lijdt aan dementie, zij heeft het.
Ga met iemand met dementie de strijd uit de weg, probeer ze af te leiden en ga geen verwijten maken.
Hoewel het wetenschappelijk niet is aangetoond kan dementie erfelijk zijn.

Hierna was er een kleine pauze waarna er de gelegenheid was om aan
G Dingemans van GGZ Oost Brabant en T van Hoof van Alzheimer Nederland Zuidoost Brabant vragen te stellen wat ook veelvuldig werd gedaan.

Ter afsluiting was er nog een korte film over het vroegtijdig opsporen van dementie, de verschillende testen die men moet doen en de uiteindelijke diagnose.

Al met al een zeer leerzame en goed opgezette informatiemiddag.

Bron: kwartaalblad De Vuist van BVG Peelland 5e jaargang nr 2.