Verslag Voorlichting brandveiligheid

In samenwerking met de BVG Peelland (Belangenvereniging Voor Gehandicapten Peelland) en de brandweer gaf KBO Deurne-Centrum op drie middagen voorlichting over brandveiligheid in en om het huis. Omdat Weekblad voor Deurne een artikel niet had geplaatst wat toch op tijd was aangeleverd, is op het laatste moment ervoor gekozen om de leden van BVG Peelland via de email en post toch nog te benaderen

Ons filmpje duurde ruim tien minuten en is in opdracht gemaakt vanwege ons 15-jarig bestaan. Een belangrijke bijkomende reden is dat wij als BVG Peelland willen laten zien dat wij een belangenvereniging zijn in de ruimste zin van het woord. Centraal in de film staat een ontruimingsoefening voor mensen met een beperking. De doelgroep bestaat niet alleen uit mensen met een lichamelijke handicap, maar ook uit mensen die door hun leeftijd beperkt worden in hun bewegingsvrijheid. Vooraf worden de verwachtingen gepeild, achteraf de ervaringen. Tenslotte is er een powerpointpresentatie met algemene tips. Deze bleek toch wel wat te snel te zijn.
Hoe kun je mensen met verschillende beperkingen helpen om bij brand een pand te verlaten.

Het is wel heel erg jammer dat er dan zo weinig mensen op af komen.
Mensen worden ouder en blijven langer thuis wonen.

Het duurt 10 à 15 minuten voordat de brandweer er is.
Wat kunt u doen?

Met dank aan Brandweer Deurne en Asten voor de zeer duidelijke presentatie en de tijd die ze daarvoor beschikbaar stelden.

Voor een verslag van de ontruimingsoefening kunt u hier verder lezen. De fotoreportage van de ontruimingsoefening kunt u hier terug vinden.