Verslag uitleg wethouder op ALV 2014

Op woensdag 21 januari was de algemene ledenvergadering over het jaar 2014 van BVG Peelland.
Een verslag van het algemene gedeelte vinden onze leden los als inlegvel in deze Vuist.
Het tweede gedeelte waarbij wethouder Marnix Schlösser en beleidsmedewerker Monique Kirkels wat kwamen vertellen over de WMO en de PGB vindt u hieronder. De foto’s hiervan en van de algemene ledenvergadering kunt u hier vinden.

Kort verslagje van de vertelde informatie van wethouder Schlösser:

– Wethouder Schlösser gaat bij de gemeente Deurne over alles wat met zorg te maken heeft incl. de financiën.
– Hij vertelt over de transities/transformaties en het hele traject dat de gemeente heeft doorlopen naar de transities toe.
– 2015 is een overgangsjaar, met alle veranderingen kan het niet allemaal in een keer perfect gaan door o.a. gebrek aan financiën e.d., maar als je ergens tegenaan loopt kan degene ook rechtstreeks naar de wethouder mailen met zijn/haar klacht/probleem naar m.schlosser@deurne.nl De wethouder kan het niet meteen voor u oplossen, maar zoekt het wel voor u uit en komt er dan z.s.m. met u op terug.
– Mantelzorgbeleid: wordt dit jaar vormgegeven, de gemeente vraagt hierbij de burgers om ideeën (Deurne koerst op eigen kracht) waarbij de gemeente dan de gewenste financiën zal voorzien.
– Deurne koerst op eigen kracht: gaat binnenkort sessies organiseren om mensen die nog geen vrijwilligerswerk doen te stimuleren om te kijken wat zij wel kunnen betekenen voor de Deurnese samenleving.
– Cliëntondersteuning: bv GGZ, gehandicapten, ouderen, MEE. Wordt ook binnenkort vormgegeven door de gemeenteraad, dit ziet de gemeente als een essentieel hulpmiddel en zullen zij blijven stimuleren.
– Vrijwilligersorganisaties: vaak zijn er 2-3 mensen (bestuursleden) waarop een vereniging draait (die de meeste taken op zich nemen, ziet gemeente althans vaak), als er een van uitvalt (door bv ziekte, overlijden) kan het zijn dat de vereniging uit elkaar valt en dat zou jammer zijn dus wil de gemeente dan een soort van back-up mensen hebben die dan tijdelijk kunnen bijspringen in het bestuur zodat de vereniging draaiende kan blijven totdat die persoon weer terug is of er vervanging gevonden is.
– Huishoudelijke hulp: eisen van gemeente naar zorgaanbieders toe; tevreden klanten en een schoon huis. De zorgaanbieder moet dan zelf inschatten hoeveel tijd en wat ervoor nodig is om deze doelen te bereiken.
– Bereikbaarheid peel 6.1: veel leden klagen dat peel 6.1 slecht bereikbaar is. De gemeentes zijn nu personeel aan het werven om de telefooncentrale van peel 6.1 extra te bemannen, dit heeft echter wel tijd nodig en het nieuwe personeel moet ook ingewerkt worden dus heeft echt tijd nodig.
– Wethouder antwoordt hierop dat dit deels niet te verwachten was omdat dit alle 21 gemeentes overkomen is (dat telefooncentrale overbelast wordt). Bij de gemeente werd pas in november duidelijk waar ze aan toe waren, dus burgers kregen in december pas een brief met nadere uitleg van de gemeente en instanties, dus dan gaan mensen in paniek vaak bellen. Ook dachten veel mensen dat de keukentafelgesprekken al voor 1 jan 2015 werden gedaan maar dit is pas vanaf 1 jan 2015.
– Klachtenformulier peel 6.1: wordt van alle kanten aangegeven dat dit nergens terug te vinden is op de site van de gemeente Deurne en ook niet op de site van peel 6.1; dit staat nu op de site van de gemeente omdat dit vorige week door Marian en Sandra ook aangegeven is, maar mensen mogen ook gewoon een algemene mail naar de gemeente Deurne sturen met hun klacht beschreven, deze worden dan allemaal in behandeling genomen!
– Er wordt in het publiek gevraagd of de deelnemende gemeentes zich nu niet gaan verschuilen qua verantwoordelijkheid achter de organisatie peel 6.1 waarop de wethouder antwoordt: nee, de individuele deelnemende gemeentes aan peel 6.1 zijn verantwoordelijk voor de uitvoering, als er bij de uitvoeringsorganisatie peel 6.1 problemen zijn dan komen deze bij de desbetreffende gemeente en die moeten dat probleem/problemen dan oplossen.
– Er wordt in het publiek gevraagd of er kwaliteitstraining/meting komt voor de medewerkers van peel 6.1 waarop de wethouder antwoordt: Ja, dit is nog in ontwikkeling maar de gemeente zou het liefst in de toekomst een ombudsfunctie binnen peel 6.1 gaan zien en als de andere gemeenten daar niks voor voelen dit dan binnen de gemeente Deurne te gaan organiseren.

Kort verslagje van de vertelde informatie door Monique Kirkels, beleidsmedewerker WMO:

– Gemeenten geven geld voor PGB (persoonsgebonden budget) aan SVB (sociale verzekeringsbank).
– Trekkingsrecht: cliënt stuurt rekening zorgaanbieder naar SVB en deze betaalt deze dan.
– Je hoeft in principe thuis geen aparte administratie meer bij te houden, het moet allemaal op mijnsvb.nl staan.
Er wordt geopperd dat dit digitaal niet voor iedereen werkt, of er geen scanapparaat op het gemeentehuis kan komen die automatisch de gescande rekeningen naar de SVB stuurt, wordt opgeschreven door de wethouder.
Monique oppert hierop dat de gemeente een soort buddy’s (vrijwilligers) wil gaan organiseren om mensen hierbij te helpen, wat in feite de helpdesk van BVG-Peelland ook al doet. Maar je kunt het ook via de post doen en 1 keer per maand je rekeningen opsturen.
– In PGB zat voorheen een vrij besteedbaar bedrag, gaat dit verdwijnen?
Bij de wet langdurige zorg blijft dit bedrag maar als je PGB onder de gemeente valt dus nu door de SVB wordt georganiseerd gaat dit weg.
– Annie van der Burgt gaat na de vergadering met Monique een afspraak maken om alle vragen omtrent PGB nog eens te bespreken met iemand van peel 6.1 erbij. Annie zal dit dan terugkoppelen aan de leden via de Vuist/site.