Verslag over PGB

Bert Bronstein en ik (Annie vd Burgt) hebben n.a.v. ledenvergadering een gesprek gehad met Monique Kirkels van de gemeente Deurne, om dieper op de vragen van de ledenvergadering in te gaan.

De nieuwe structuur van het PGB zit als volgt in elkaar.

Trekkingsrecht: uitgevoerd door de SVB

Zorgkantoor Gemeente Zorgverzekeringswet
WLZ WMO 2015 wijkverpleegkundige zorg
Hieronder valt:  Hieronder valt:
-langdurige zorg
-24 uur per dag toezicht
Permanente zorg
-begeleiding
-dagbesteding
-ondersteuning en begeleiding aan huis
Het CIZ indiceert deze zorg Gemeente indiceert en voert deze zorg uit
(toetst op rechtmatigheid)

1) Als mensen een PGB krijgen en dus via trekkingsrecht via de SVB moeten deze mensen dan wel/niet zelf hun administratie bij houden?

Nee, dit doet de SVB
Mensen/budgethouders moeten hun zorgovereenkomsten en facturen naar de SVB toesturen. De SVB betaalt vervolgens aan de zorgverleners. Mensen kunnen hun administratie inzien via mijn PGB (site van de SVB).
Als er meer dan 4 dagen per week dienstverlening aan huis plaats vindt, dan kan ook de salarisadministratie bij de SVB neergelegd worden. Hier zijn geen kosten aan verbonden, die wordt betaald vanuit het ministerie (VWS).

2) Moeten mensen zelf nog verantwoording afleggen bij de gemeente en zorgkantoor?

Nee, gemeenten hoeven geen gegevens meer op te vragen bij de mensen/budgethouders.
De betaalde bedragen/PGB bestedingen zijn voor de gemeente in te zien via de website van de SVB.

3) Hoe zit het met de vrije besteedbare ruimte (=verantwoordingsvrije bedrag)?

Vanaf 2015 is er in de gemeente Deurne géén besteedbare ruimte meer, ook worden er géén reiskosten meer vergoed.
Mensen die een WLZ hebben krijgen wel een vrij besteedbaar bedrag. Hiervoor krijg je automatisch een brief van de SVB hoe je dit kunt opvragen.

4) Wie moeten er een eigen bijdrage betalen en wie regelt dit?

Mensen die in 2014 al een PGB hadden en nu via de gemeente een PGB krijgen, kunnen nog een netto PGB krijgen. Dit houdt in dat de eigen bijdrage er al vanaf is.
Nieuwe mensen die PGB via de gemeente krijgen moeten wel zelf een eigen bijdrage betalen. De gemeente bepaalt hoe hoog de eigen bijdrage is. Hiervoor gebruikt de gemeente de wettelijke regels. Het CAK int de eigen bijdrage. (geld voor WMO)

Mensen die een PGB WLZ krijgen moeten ook zelf een eigen bijdrage betalen.
Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling en wordt via het CAK geregeld. Dit kun je niet van je PGB betalen.

Als je zorg via de zorgverzekeringswet ontvangt, hoef je geen eigen bijdrage te betalen en dit wordt ook niet van je eigen risico (€ 375,-) afgetrokken die je uit de basisverzekering verschuldigd bent.

5) Hoe zit het met mensen die niet digitaal vaardig zijn?

Je kunt ook via de post je overeenkomsten en facturen naar de SVB sturen.

Belangrijke sites waar informatie opstaat:
www.svb.nl/pgb
www.hoeverandertmijnzorg.nl

Het verslag van uitleg van de wethouder over de WMO en de PGB na de algemene ledenvergadering 2014 kunt u hier terugvinden.

Bij vragen kunt U mij altijd bellen of mailen.

Annie vd Burgt
Helpdesk en penningmeester
BVG-Peelland
Tel: 0493-311870
Email Penningmeester