Verslag inloopavond Spoorzone middengebied

Geachte leden,

Ik ben op 20 februari 2013 namens de BVG bij de inloopavond Spoorzone middengebied geweest om te zien en te horen wat de bedoeling is.
Het Middengebied is het gebied dat wordt begrensd door Ringoven, de spoorlijn, Leembaan en Steenovenweg.

Het is de bedoeling dat er tussen de Fabriekstraat, Leembaan, Steenovenweg, Ringoven nieuwbouw komt en ook een parkeergarage voor ± 200 auto´s. De parkeergarage zal gratis gebruikt kunnen worden voor de reizigers van het OV en daarboven komt een ruimte voor een supermarkt.
De bouw van nieuwe woningen gebeurt in gedeeltes. Zodra er genoeg kavels verkocht zijn beginnen ze met de bouw en zo zal al de bebouwing ook gebeuren.
Langs het spoor en de nog te bouwen woningen zal ook een geluid scherm geplaatst worden om het geluid van de treinen te verminderen.
Deze plannen zullen in de loop van 2015 uitgevoerd worden.

Wil je meer weten over de werkzaamheden over de spoorzone dan kunt u het bestemmingsplan inzien bij het gemeentehuis aan de markt 1; het plan ligt vanaf 8 februari 2013 zes weken ter inzage. Of kijk ook op de website van de gemeente Deurne.

Met de vriendelijke groet,

Roger Derkx.