Vermogen telt mee bij de berekening van uw eigen bijdrage

Betaalt u een eigen bijdrage voor Zorg zonder Verblijf en/of Wmo aan het CAK? Door een wijziging van de wet kan vanaf 2013 een extra deel van uw vermogen meetellen bij de berekening van uw eigen bijdrage.

Deze veranderingen kunnen gevolgen voor u hebben. Als u belastingaangifte doet en vermogen heeft in box 3, dan telt 8% van de ‘grondslag sparen en beleggen’ mee bij de berekening van uw maximale periodebijdrage. De ‘grondslag sparen en beleggen’ is het deel van het vermogen boven het heffingvrije vermogen.

Eigen bijdrage 2013
Het CAK berekent uw maximale periodebijdrage. U krijgt hierover in maart een brief (beschikking). De hoogte van uw maximale periodebijdrage is afhankelijk van:

  1. Uw inkomen en uw vermogen
  2. De samenstelling van uw huishouden
  3. Uw leeftijd
  4. De gemeente waar u woont (alleen bij Wmo).

Per periode van vier weken betaalt u nooit méér dan de maximale periodebijdrage. Wat u uiteindelijk per periode moet betalen, kan een lager bedrag zijn. Dit is namelijk ook afhankelijk van hoeveel zorg u heeft ontvangen. Of bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en voorzieningen. Voor hulpmiddelen en voorzieningen geeft uw gemeente een bedrag door per periode. Wat u daadwerkelijk moet betalen staat op uw factuur. Deze ontvangt u ook van het CAK.

U heeft nog geen beschikking van het CAK ontvangen. Kunt u nu al een indicatie krijgen van uw eigen bijdrage 2013?
Ja, dat kan. Vul dan het rekenprogramma in op www.hetcak.nl. Gebruik hiervoor uw verzamelinkomen en vermogen uit 2011. Deze gegevens kunt u terugvinden op uw belastingaangifte of aanslag van dat jaar. Zo krijgt u alvast een idee over de hoogte van uw eigen bijdrage 2013.

 Eerder verschenen op de website van CG-Raad op 27-02-2013