Verkeerssituatie bij zwembad de Wiemel

Ons lid Peter van Rijt, die een visuele beperking heeft vroeg om eens aandacht te schenken aan de verkeerssituatie bij het zwembad de Wiemel.
Als Peter vanuit de provinciewijk op de hoogte van Snackpoint De Frietterie wil oversteken om te gaan zwemmen of te fitnessen staat die nogal eens heel erg lang te wachten totdat hij kan oversteken.
Terwijl Peter zich toch duidelijk aan de voorrangsregels houdt.
Voordat Peter wil oversteken heeft hij zijn taststok verticaal voor zich met de punt op de grond staan. Dit noemt men de wachthouding. Dat heeft men Peter zo geleerd bij Visio toen hij zijn allereerste taststok kreeg bij datzelfde bedrijf.

taststok  Peter van Rijt bij het zwembad 001

Vervolgens luistert hij of hij een auto aan hoort komen.
Omdat Peter fietsers niet hoort is het verzoek aan de lezers van dit artikel om te bellen met de fietsbel als ze hem bij het zwembad zien staan om over te steken.
Dit omdat hij nogal eens meemaakt dat als hij oversteekt dat er dan ineens een fietser achter hem doorfietst. Als je belt, dan weet hij dat er een fietser aankomt en hij nog even moet wachten.
Als je niets laat weten en achter hem doorfietst zonder dat er dan overigens iets gebeurt, dan schrikt hij ineens van die fietser die achter hem langs schiet.

Als Peter dan niets aan hoort komen, steekt hij op gezichtshoogte zijn taststok horizontaal in de lucht om over te steken. Dan wacht hij nog vijf tellen zodat fietsers en auto’s de kans krijgen om te stoppen, en dan steekt hij over.

Peter van Rijt bij het zwembad 002 Peter van Rijt bij het zwembad 004
vooraanzicht zijaanzicht

In Nederland geldt namelijk onderstaande voorrangsregel:

Bestuurders moeten blinden, voorzien van een witte stok met één of meer rode ringen, en overigens alle personen die zich moeilijk voortbewegen, voor laten gaan.

Echter dit weten niet veel mensen want op dit punt is het nogal eens druk, en wordt er veel te hard gereden.
Dan staat Peter daar toch geruime tijd te wachten totdat hij uiteindelijk over kan steken.

Wij vroegen een ander lid van ons met een visuele beperking, die een blindengeleidehond heeft of zij ook op sommige plaatsen lang moet wachten. Dat niet, maar zij komt niet bij het zwembad.
Monique vertelde wel dat als zij met haar blindengeleidehond op pad is en zij heeft haar kleine stok ( herkenningsstok ) niet bij zich en er gebeurt iets, dat ze dan niet verzekerd is.
Verder schrikt zij ook van fietsers die in één keer achter haar doorfietsen.
Haar blindengeleidehond schrikt dan ook.
Wacht dan heel even of bel, dan weet zij dat je eraan komt.

Tijd voor toch eens een paar herhalingslessen voor de medeweggebruikers zodat Peter weer veilig en iets sneller over kan steken.

Peter van Rijt bij het zwembad 5

Het blijft een punt van aandacht voor ons!

Met dank aan Trudie Magnee voor de informatie!

Maar ook met dank ook aan de leden van onze denktank.
Al verschillende keren hebben ze verschillende punten naar voren gebracht die wel eens onder de aandacht gebracht mogen worden.
Dat gebeurt dan bij onze gesprekken met de wethouder, maar ook via artikelen in ons kwartaalblad de Vuist en op onze website.
We zijn niet voor niets een belangenvereniging!

Reactie van de wethouder:

overleg met wethouder ragetlieDe situatie bij het zwembad was een van de punten die we besproken hebben met wethouder Jasper Ragetlie.
Jasper was het roerend met ons eens, de situatie bij het zwembad is zeer gevaarlijk.

Op de eerste plaats wordt er veel te hard gereden.

Ze komen vanuit de bocht gevlogen bij de dierenartsenpraktijk en staan meteen bij je, je krijgt niet eens de kans om fatsoenlijk over te steken.

Als het Peter niet lukt, hoe moet dat dan met al die kinderen die naar de zwemles komen, ze komen trainen als wedstrijdzwemmer, waterpoloër of ze komen in de zomer in het buitenbad zwemmen.
Dat gaat een keertje verschrikkelijk fout, dat kun je op je vingers natellen.

Je moet er niet aan denken, dat er dadelijk ergens in een gezin voortaan een stoeltje leeg blijft.

Verder gaf Jasper aan dat de plannen er zijn om de Zeilbergsestraat en het gedeelte van de Molenstraat dat daarop aansluit helemaal te vernieuwen en renoveren.
Jasper is bekend met de situatie bij het zwembad en is het roerend met ons eens dat er hier wat moet gebeuren.

BVG Peelland is al uitgenodigd om samen met enkele ervaringsdeskundigen samen de knelpunten mee te gaan bekijken, zodat er rekening mee gehouden wordt als het groot onderhoud van start gaat.
En van die uitnodiging gaan wij zeker gebruik maken!

We zijn daarmee alvast begonnen en hebben de knelpunten van de Zeilbergsestraat in kaart gebracht en visueel gemaakt.

Zie hiervoor het artikel met de titel: Knelpunten Zeilbergsestraat 2012

Kent u ook een knelpunt. Klik hier om het knelpuntformulier in te vullen.