Update Wtcg: de laatste veranderingen

Vlak voor het eind van het jaar heeft de Tweede Kamer ingestemd met een aantal veranderingen in de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Enkele belangrijke veranderingen op een rij.

De belangrijkste verandering is dat de Wtcg inkomensafhankelijk wordt. Alleenstaanden met een bruto inkomen vanaf € 24.570 en gezinnen met een inkomen vanaf € 35.100 krijgen vanaf het belastingjaar 2012 geen tegemoetkoming meer.

Uitzondering
Voor gezinnen met een inkomen boven de inkomensgrens geldt in één bepaald geval een uitzondering. Namelijk als een gezin meer dan één tegemoetkoming krijgt. Het gezin kan dan hoogstens één tegemoetkoming verliezen. Om dit te kunnen bekostigen worden alle tegemoetkomingen over 2012 met 4% verlaagd.

Blinden en slechtzienden
Veel blinden en slechtzienden kregen tot nu toe geen tegemoetkoming. Dit gaat vanaf het belastingjaar 2012 veranderen. Hun hulpmiddelen vallen dan onder de Wtcg-criteria. De CG-Raad en Viziris zijn blij dat dit nu eindelijk gaat gebeuren.

Verder komt er een onderzoek naar de mogelijkheid om ook mensen met auditieve beperkingen een tegemoetkoming te geven. Dit is het gevolg van een aangenomen motie van Esmé Wiegman (CU).

De wetswijzigingen zullen binnenkort nog door de Eerste Kamer behandeld worden.

Verdere aanpassingen
Het gebruik van fysiotherapie leidt nu soms onterecht tot het krijgen van een tegemoetkoming. Minister Schippers heeft aangekondigd dat ze daar nog naar wil kijken.

Verder zal ze in het voorjaar met een brief komen over het mogelijk samenvoegen van de Wtcg met de andere compensatieregelingen, de Compensatie eigen risico en de Tog-regeling. Hierover zal zij op uitdrukkelijk verzoek van de Kamer eerst overleggen met de betrokken PG-organisaties.

Bron: Eerder verschenen op 20 Januari 2012 op http://www.cg-raad.nl/