Uitstapje naar Infowinkel Grip in Helmond

Op 28 maart ondernam gezelligheidsclubje Samen een Leuke Tijd van de BVG Peelland een uitstapje naar Infowinkel Grip in Helmond.

Grip Helmond 004  Grip Helmond 005

Mieke Smits, de enige professional binnen Infowinkel Grip, gaf ons tekst en uitleg. Ze vertelde dat Frans Wittenberg, coördinator van Ypsilon in de jaren negentig, vastliep in de informatie die hij kon verkrijgen over schizofrenie. Zijn zoon leed namelijk aan schizofrenie. Internet deed pas zijn intrede en er was nog geen sprake van psycho educatie.

GGZ oostbrabantHij bundelde de krachten met de GGZ Oost-Brabant en de Gemeente Helmond en na talloze bureaucratisch omzwervingen kwam Infowinkel Grip er.

Infowinkel Grip kent nu detachementen in heel Oost-Brabant en telt 20 vrijwilligers.

Het is mogelijk dat leerlingen of studenten van Infowinkel Grip gebruik maken voor hun werkstukken of scripties.

Toch kennen nog weinig mensen Infowinkel Grip terwijl daar ook de cliënten uit de psychiatrie informatie op kunnen halen.

Verder is er een familiespreekuur, dit is weinig bekend in de regio. Wat dit familiespreekuur betreft, men heeft geen verwijzing nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. Voor meer informatie op dit gebied kunt u kijken naar www.ggzoostbrabant.nl

Infowinkel Grip heeft een kantoor in de Clarissenklooster, Molenstraat 74 A in Helmond. Het telefoonnummer is 0492-505160. Vraag naar Infowinkel Grip en vraag ter verduidelijking naar Mieke Smits.

Voor workshops op het gebied van psychiatrie kan men een beroep doen op Infowinkel Grip. Verder organiseert Infowinkel Grip lezingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg.

Infowinkel Grip verdient meer bekendheid!!!