Tag Archives: belangenbehartiging

Voorstelling van de Werkgroep Denktank

Wie zijn we en wat doen we?
De werkgroep bestaat nu uit 7 personen te weten: Harry Aarts, Michel Biemans, Wim Biemans, Monique Henraat, Peter van Rijt, Ria van Rijt en de voorzitter ben ik, Roger Derkx.
Als gevolg van het overlijden van 1 lid zoeken we per direct nieuwe leden.

Verkeerssituaties in Deurne (Maassingel en Wilgenhof)

Graag even aandacht voor onderstaande situaties in onze gemeente Deurne.

Op onderstaande foto’s ziet u de situatie op de Maassingel tussen de Deltasingel en de Deltasingel ( die loopt als een hoefijzer door de Koolhof, en komt dus weer op dezelfde straat uit )  gezien vanaf de Maassingel richting de inmiddels gesloopte Frans Hoebenshal.

Update scootmobielparkeerplaatsen op het Wolfsplein

Inmiddels staan er aan weerszijden van de palen plaatjes met de aanduiding dat het parkeerplaatsen zijn voor scootmobielen.

Zou dit afdoende zijn?

Terug met die brug !!!

Geachte inwoners van Deurne e.o.

Wij als bestuur en leden van de Belangenvereniging Gehandicapten Peelland willen u om uw aandacht vragen.

Onderzoek knelpunten in Deurne

Beste leden en medelotgenoten.

Hierbij vragen wij de werkgroep Denktank aan jullie leden en burgers van Deurne om ons zoveel mogelijk knelpunten en onbegaanbare trottoirs, fietspaden door te geven.

Knelpunten Zeilbergsestraat 2012

Zoals u dus al in het artikel Verkeerssituatie bij het zwembad de Wiemel heeft kunnen lezen zouden wij een apart artikel wijden aan de Zeilbergsestraat.
Het is nu 2012, in 2008 togen wij van BVG Peelland ook al eens rond op de Zeilbergsestraat met de toenmalige wethouder Joke Hubert.

Verkeerssituatie bij zwembad de Wiemel

Ons lid Peter van Rijt, die een visuele beperking heeft vroeg om eens aandacht te schenken aan de verkeerssituatie bij het zwembad de Wiemel.
Als Peter vanuit de provinciewijk op de hoogte van Snackpoint De Frietterie wil oversteken om te gaan zwemmen of te fitnessen staat die nogal eens heel erg lang te wachten totdat hij kan oversteken.
Terwijl Peter zich toch duidelijk aan de voorrangsregels houdt.

Uitbreiding fietsenstalling station

Situatietekening station Deurne
klik op de tekening voor een vergrote afbeelding