Stichting de Driesprong


        
    

Stichting de Driesprong is een kleinschalig wooninitiatief waar 7 jongvolwassen met een beperking komen wonen.

Jongvolwassenen met een beperking zijn niet in staat om volledig zelfstandig te gaan wonen. Daarom heeft Stichting de Driesprong als doel om 24-uurs zorg in een beschermde woonvorm aan te bieden. Een veilige plek waar onze kinderen zich verder kunnen ontwikkelen en midden in de maatschappij staan.

Wij, ouders van een kind met een verstandelijke beperking, willen graag een woonsituatie creëren, waarin zij centraal staan. Een plek, die voor hun aanvoelt als een ‘thuis’, waar gekeken wordt naar hun wensen. Een groep bewoners die gezamenlijk één huishouden voeren.
De zelfstandigheid van de bewoners wordt gestimuleerd, rekening houdend met de mogelijkheden, privacy en persoonlijke vrijheid. Activiteiten in de vorm van ontspanning ( in een van de bijgebouwen ), gezamenlijk koken en dineren zorgen voor het extra groepsgevoel.

Momenteel zijn wij nog op zoek naar 3 bewoners. Mocht je interesse hebben, dan kun je contact opnemen met Harrie Bouwmans tel: 06-38928552.

Driesprong 1 800 Driesprong 2 800