Start onkruidbestrijding op plekken met verkeersonveilige situaties

De gemeente start deze week (week 35) met onkruidbestrijding, op plekken waar door het hoge onkruid verkeersonveilige situaties zijn ontstaan.
Door de bezuiniging op onkruidbestrijding is het ‘beeld’ van de openbare ruimte op verhardingen verslechterd. Dat het beeld zou verslechteren, daar was de gemeente zich van bewust. Het niet bestrijden van onkruid op verhardingen levert daarnaast echter op sommige locaties, zoals vluchtheuvels, kruispunten en fietspaden, verkeersonveilige situaties op. Hier is op voorhand onvoldoende bij stil gestaan. Inwoners en de gemeenteraad hebben hiervoor aandacht gevraagd. Het college van burgemeester en wethouders maakt nu een deel van de bezuiniging ongedaan. Hierdoor kan direct gestart worden met het weghalen van het onkruid op die plekken waar nu verkeersonveilige situaties zijn. De buitendienst gaat deze week aan de slag. 

Daarnaast worden op alle wegen in het buitengebied de kruispunten van onkruid of gras vrijgemaakt. Tevens worden de bermen naast (recreatieve) fietspaden met hoge verkeersintensiteit waar brandneteloverlast plaatsvindt (overgroei) gemaaid.

Bron: gemeente Deurne