Staken tegen de zorg in Den Haag 19 juni

Op vrijdag 19 juni gingen Willie, Bert en Carla via CNV en FNV staken tegen de zorgwet in Den Haag. Vanaf het opstappunt Veghel reisden ze via Den Bosch en Waalwijk naar Den Haag.
Hier aangekomen werden ze ontvangen om wat te eten en te drinken.
Veel mede-stakers hadden protestborden of hadden zich verkleed.
Ieder lid kreeg een shirt met daarop de tekst ‘Strijd tegen de zorg’ en er was de gelegenheid om langs een aantal kraampjes te lopen.

Om 13:00 begon de staking. De presentatie was in handen van Lilian Marijnissen.
Zij praatte het geheel mooi aan elkaar. Meneer van Rijn kwam nog even zijn gezicht laten zien, maar hij werd al gauw door de menigte uitgejoeld.
Daarna was het de beurt een verschillende afgezanten van politieke partijen (VVD, PvdA, SP, 50 plus partij)

Iemand van het publiek kwam een verhaal vertellen over wat hem/haar was overkomen door de nieuwe zorgwet.
Een voorbeeld hiervan is een vrouw die was ontslagen bij haar werk en later terug werd gevraagd als vrijwilliger voor precies hetzelfde werk.
Aan de hand van zo’n verhaal werd een stelling gemaakt.
Zowel het publiek als de partijen konden voor of tegen stemmen en daarna moest ieder lid van elke partij verantwoorden waarom hij/zij deze keuze had gemaakt.
Uiteindelijk vertelden ze heel veel, maar gaven vaak geen antwoord op de gestelde vraag.
Kortom, het was een mooi verhaal over hoe het beter kan en dat zij er alles aan zouden doen.
Dat wil ik eerst nog wel eens zien!

Met dank aan Carla Bronstein en Willy van Eijk voor de foto’s. U kunt de foto’s hier terugkijken.

Inmiddels is er weer een oproep gedaan om op zaterdag 12 september massaal naar Amsterdam te komen voor een nieuwe Red de zorg demonstratie.

Via www.fnvvoorzorg.nl kunt u zich daarvoor aanmelden.

De FNV zorgt voor gratis vervoer naar Amsterdam!