Schizofrenie

Wat is schizofrenie?

Volgens de encyclopedie:
Een chronische geestesziekte, waarbij je niet meer weet wat echt is en wat niet.

Je hebt dan periodes van verwardheid en psychoses.
Een psychose is een toestand waarin iemand zich bevindt die het normale contact met de werkelijkheid gedeeltelijk of geheel kwijt is.
Je hebt dan wanen, hallucinaties, je bent verward, in taal en of schrift.
Deze verwarringen, als we het zo bij elkaar kunnen benoemen, kunnen enkele uren, maar ook wel jaren duren.

Volgens de leek en wat men vroeger dacht:
Iemand die een gespeten persoonlijkheid heeft.

Je ziet één iemand, maar die ene persoon kan uit verschillende, totaal andere personen bestaan.
Het ligt aan de situatie welke persoon naar boven komt.
Grappen daarover zijn er volop.
Hé, is je broer er vandaag ook bij, of ben je alleen.

Aan wie kunnen we het beste wat vragen stellen over schizofrenie.
Natuurlijk aan twee mannen, die bij de redactie bekend waren als schizofrenist.
Henk Driessen, is behalve coördinator Anoiksis regio Eindhoven ook iemand die lezingen geeft over schizofrenie in het hele land en Gerrit van Rens is ervaringsdeskundige.
Daarvoor heeft hij een cursus gevolgd.
Wat Anoiksis en ervaringsdeskundige inhoudt, daarop komen we nog terug.
We willen eerst weten van hun beide weten wat schizofrenie is.

Henk neemt het woord.
Schizofrenie is voor Henk een angststoornis. Schizofrenen zijn bange, weerloze mensen, die irreële angsten hebben. Irreële angsten zijn onwerkelijke angsten.

Zo iemand maakt verkeerde waarnemingen, hij vergist zich in wat hij ziet. Hij heeft hallucinaties. Daardoor gaat hij nog grotere vergissingen maken en dat zijn wanen.
Gerrit voegt daar nog aan toe: schizofrenen hebben een stofwisselingsziekte.
Ze hebben een stof teveel, genaamd dopamine.
Dopamine is een neurotransmitter, een neurotransmitter draagt in de hersenen informatie door van de ene zenuwcel naar de andere zenuwcel.
Bij iemand met schizofrenie komen er prikkels binnen, die diegene op een verkeerde manier uitlegt door oververmoeidheid, teveel stress of teveel inspanning.
Iemand met schizofrenie moet dus op tijd zijn rust nemen en proberen om stress te vermijden
Je moet als het ware een grens proberen te stellen terwijl je grenzeloos bent.
Dat is gewoon heel erg moeilijk.

anoiksis_logo 

Dan werd straks Anoiksis genoemd. Wat is dat?
Anoiksis is een lotgenotencontactvereniging voor mensen met schizofrenie, psychosen en aanverwante stoornissen.
Henk en Gerrit zijn beide lid van Anoiksis
Bij Anoiksis kan men zijn verhaal kwijt.
De mensen daar zijn lotgenoten en weten waar je het over hebt en wat je bedoelt.
Het is ook de bedoeling om te proberen lotgenoten niet te laten vereenzamen.
Voor meer informatie kunt U naar de website van Anoiksis gaan door op het logo te klikken.

Gerrit is ervaringsdeskundige.
Via een cursus heeft hij zichzelf bekwaamd in het begeleiden en ondersteunen van psychische patiënten in hun weg naar herstel.

Waarom dit verhaal over schizofrenie zult u denken.
Allereerst om uit te leggen aan eenieder wat schizofrenie nu precies betekent.
Verder willen wij hiermee ook iets rechtzetten.
Hiervoor terug naar zaterdag 9 april 2011.
Rond het middaguur schoot Tristan van der Vlis in winkelcentrum de Ridderhof in Alphen aan den Rijn zes mensen dood, hij verwondde er 17 met een semiautomatisch geweer en schoot toen zichzelf dood met een revolver. 
Later toen bekend werd dat Tristan van der Vlis leed aan schizofrenie, werd iedereen die in Nederland aan schizofrenie leed ineens vuurwapengevaarlijk.
Wat natuurlijk helemaal niet waar is.
Henk Driessen wordt eerder apathisch dan agressief.
Apathisch betekent lusteloos.
Zelfspot is het grootste wapen bij iemand die een chronische handicap heeft, laten we het daarop houden.
Hier is de fout gemaakt om iemand die aan een psychische aandoening lijdt een wapenvergunning te verlenen, dat had nooit mogen gebeuren.

Een wapenvergunning wordt verleend door de korpschef van de politie, hij checkt of je een strafblad hebt.
Daarbij zou in de toekomst dus ook gekeken moeten worden naar de psychische gesteldheid van de aanvrager.
Tristan van der Vlis zegt niets over schizofrenie, het zegt iets over iemand die niet met zijn schizofrenie om kon gaan.

Veranderingen eigen bijdrage psychiatrie 2012
Dit jaar zijn er met name bij de psychiatrie nogal wat wijzigingen doorgevoerd, dit veroorzaakte nogal wat commotie.

We zitten nu ongeveer halverwege 2012.
Wat is er veranderd en wat betekende het voor een psychiatrie patiënt?
Heel veel patiënten mijden nu psychiatrische zorg omdat ze het niet kunnen of willen betalen en die worden dan gevaarlijk voor onze maatschappij.
Uit cijfers blijkt dat 47 % afgehaakt is, knap werk zo verdwijnen er wel wachtlijsten.

Vrijwillige opname
De eerste maand is je verblijf gratis, vanaf de 2e maand betaal je 145 euro per maand.

Gedwongen opname
Hiervoor heb je de handtekening van de burgemeester nodig.

Je krijgt dan binnen twee dagen wel een advocaat toegewezen, en als het dan terecht is dat je gedwongen opgenomen bent verblijf je een half jaar gratis in Huize Padua in Boekel, of de Warand in Helmond.

Conclusie dus als je jezelf komt aanmelden voor opname moet je betalen en als een ander het voor jou doet dan is het gratis.

Verder dan nog;
Als je meer dan 200 minuten hulpverlening nodig hebt, dan moet je die na die 200 minuten zelf gaan betalen.
Als psychiatrie patiënt heb je één, hooguit twee keer per jaar contact met je psychiater.
Deze schrijft alleen de medicijnen voor.
Het meeste contact heb je toch wel met je SPV-er, ( Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige ), hij is in feite je behandelaar en helpt je met je problemen die je hebt door je ziekte/aandoening.

Naslagwerken
Mocht u na het lezen van dit interview nog wat meer informatie willen hebben om na te kijken of na te lezen dan zijn onderstaande tips misschien iets voor u.

Site:
www.verlorenjaren.nl/
Film over de psychose van regisseur Bas Labruyére, die zelf dus schizofrenie heeft.

Boek:
Zwemmen naar het paradijs door Willem Landsbergen ( 1956-2008 )
ISBN-13 978-90-8101105-2-8
In dit boek beschrijft de schrijver Willem Landsbergen, de warrige en lange psychiatrische periode in zijn leven.
Een aanrader, als je het boek leest snap je waarom de schrijver schizofreen is.
Bedankt Gerrit, voor het lenen van dit boek!

Film:
A beautiful mind 2006 met Russel Crowe en Ed Harris
Evenals het boek wat zojuist is genoemd, is deze film ook een aanrader om te begrijpen wat er in iemand, die schizofrenie heeft, omgaat.

Rest mij nog om Henk Driessen en Gerrit van Rens te bedanken voor hun bijdrage aan dit interview.