Parkeerbeleid met gehandicaptenparkeerkaart

Iedere gemeente in Nederland is vrij om een eigen beleid te voeren in zake vrij parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart. Raadpleeg voordat u een uitstapje gaat maken ons landelijk overzicht van het gemeentelijke parkeerbeleid.

Let op: parkeert u in een parkeergarage of op een afgesloten parkeerterrein dan moet u altijd betalen, ook al parkeert u daar op een invalidenparkeerplaats.

In het algemeen geldt dat houders van een gehandicaptenparkeerkaart mogen parkeren:

  • op iedere openbare parkeerplaats. De kaart geeft echter geen vrijstelling van het betalen van parkeergelden in welke vorm dan ook, evenmin kan met de kaart worden geparkeerd op plaatsen die door gemeenten gereserveerd zijn voor parkeervergunninghouders (wel maken veel gemeentes hier een uitzondering op)
  • op algemene invalidenparkeerplaatsen
  • voor onbeperkte tijd in een parkeerschijfzone (ook buiten de vakken) waar voor anderen een beperkte tijd is aangegeven (parkeerschijf is niet verplicht)

 Met gebruik van een parkeerschijf en voor maximaal 3 uren mag geparkeerd worden:

  • buiten de vakken in een woonerf
  • op plaatsen waar een parkeerverbod geldt
  • langs een gele onderbrokene streep (een gele doorgetrokken streep geeft een stopverbod aan. Hier mag nooit worden geparkeerd)

Parkeren?

Dat je met een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) recht hebt op gehandicaptenparkeerplaatsen weet iedereen wel. Maar dat je niet altijd gratis kunt parkeren, is niet duidelijk. Elke gemeente heeft namelijk zijn eigen beleid.

“Het is geen kwestie van niet willen betalen, maar veel vaker van niet kunnen betalen”, zegt oud-kamerlid Marjo van Dijken (PVDA). Van Dijken wil dat op korte termijn alle parkeerplaatsen gratis toegankelijk worden voor mensen met een GPK. “Tegen mensen zonder handicap kun je zeggen: ‘Wil je niet betaald parkeren? OK, dan ga je lekker fietsen of je neemt de bus’, maar voor mensen met een GPK gaat dit niet op. Het openbaar vervoer is vaak nog niet toegankelijk.”

Wil je meer info? Tot de tijd dat het beleid nog per gemeente verschilt, kun je het beste kijken op http://www.gehandicaptenparkeerkaart.nl/ of http://www.ghpk.nl/ .
Links in het Menu vind je de gemeentes op alfabetische volgorde; klik hier op de gewenste gemeente.
Informatie over het parkeren met een Gehandicaptenparkeerkaart in deze gemeente komt dan op uw scherm.

Bent u niet in het bezit van een computer dan kunt u ook altijd iemand van het bestuur bellen die graag de info voor u kan opzoeken.