Ouderen Platform Deurne (OPD)

datum: 1-12-2010

Ouderen Platform Deurne (OPD)

De stichting Ouderenplatform Deurne is ontstaan uit het project Is Deurne Ouderenproof?
Dat project was gestart op initiatief van de provincie in oktober 2004. Voor dit project werd door de gemeente Deurne, Savant, de Zorgboog, Stichting Welzijn Deurne, de KBO, de GGD en woningbouwvereniging Bergopwaarts een convenant ondertekend. 
Iedere senior uit de gemeente Deurne werd uitgenodigd door de gemeente voor een informatieavond
Doel was om te inventariseren hoe goed het was voor de senior in Deurne op de terreinen: zorg, welzijn, wonen en participatie.
Vele senioren hadden zich gemeld om hieraan te willen werken, en zij werden verdeeld in 4 werkgroepen.
Deze werkgroepen waren:
–          welzijn
–          participatie
–          wonen
–          zorg

In 2005 verscheen er van deze 4 werkgroepen het rapport: is Deurne Ouderenproof? De ouderen zien het zo… met daarin aanbevelingen voor de verschillende convenantpartijen.

De convenantpartijen hadden toegezegd om met de aanbevelingen van de ouderen in Deurne te gaan werken. Hiervoor werd de Stichting Verankering Deurne Ouderenproof ( SVDO ) opgericht. In deze stichting zaten vooral deelnemers aan het project die nauwlettend in de gaten hielden dat er ook iets met die aanbevelingen gedaan werd.
2 keer per jaar was er een gezamenlijke vergadering, wat ook meteen een soort ontmoetingspunt werd voor alle betrokken partijen. Dit beviel zo goed dat dit werd voortgezet en daaruit is het Ouderenplatform Deurne ontstaan.
Het Ouderenplatform wil vooral opkomen voor de belangen van ouderen in de gemeente Deurne.
De KBO participeert in het ouderenplatform met de voorzitters van de werkgroepen van de KBO en het dagelijkse bestuur van het centraal overleg van de KBO. Daarnaast zitten er ook ongeorganiseerde ouderen in de OPD,
De werkgroepen zijn: verkeer en welzijn, wonen, zorg en ouderenadviseurs. Ook een afgevaardigde van de seniorenvoorlichters neemt deel aan het Ouderenplatform.
Zo heb je een breed draagvlak en kun je een representatief beeld krijgen van wat de wensen zijn van de ouderen in Deurne.
Het ouderenplatform is een stichting en geen vereniging.

Namens Ouderenplatform Deurne heeft Paula Vonken in de participatieraad gezeten als secretaris, maar daar is ze op een gegeven moment mee gestopt omdat het toch teveel werk was. Jammer genoeg is er nog niemand anders gevonden die namens het Ouderenplatform in de participatieraad wil zitten.

Het Ouderenplatform is een rechtstreeks aanspreekpunt voor de gemeente.
Onder andere over het onderwerp: Beschermd en zorgtoegankelijk Wonen in het Centrum.
Hiervoor is het OPD samen met de wethouders Kerkers en Ragetlie naar zorgboogcentrum Ruijschenbergh in Gemert geweest.
De Ruijschenbergh is nl onlangs helemaal verbouwd, en een goed voorbeeld van wat het OPD bedoelt met beschermd en zorgtoegankelijk wonen.
Op locatie gaan kijken en erover praten werkt duidelijk.
Belangrijke punten zijn onder andere;
–          welke faciliteiten moeten er komen
–          welke zorgvoorzieningen moeten er komen
–          het komt er maar hoe vullen we het in

Het Ouderenplatform bestaat momenteel uit 8 bestuursleden met een vaste notulist en een vaste adviseuse in de persoon van Corrie van Mierlo.

De nadruk van het Ouderenplatform ligt in 2010 op wonen en zorg.
Op zaterdag 12 juni was er in de hal van het gemeentehuis een informatiemarkt, kraampjesdag genaamd. Hierbij lag niet alleen de nadruk op wonen en zorg, maar ook op allerlei zaken die ouderen aanbelangen.
Ook zit er een afgevaardigde van de OPD in de werkgroep WMO loket.
Kortom, het is veel werk, je moet er veel voor lezen om op de hoogte te blijven.
Je moet er daarom ook interesse in hebben anders gaat het niet en houd je het niet vol.

Hoeveel ouderen wonen er van de leeftijd 55+ in Deurne?
Daar weet ik geen exact cijfer over.
Het is bekend dat 1/3 deel van de ouderen lid is van de KBO.
Deurne is verder redelijk ouderenproof, maar er zijn natuurlijk altijd verbeterpunten.

Dit artikel is bedoeld om een beetje inzicht te geven en aandacht te vragen voor wat het Ouderenplatform nu precies doet.

Wij danken Paula Vonken voor haar bijdrage hieraan.

Redactie De Vuist