Nog geen plan van aanpak toegankelijke treinen voor 2030

Minister Schultz van Haegen zou vóór 1 maart een plan van aanpak naar de Tweede Kamer sturen voor het toegankelijk maken van alle treinen voor 2030. Dit plan van aanpak is vertraagd. De CG-Raad vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling. De CG-Raad hoopt dat alle treinen in 2020 toegankelijk zijn. Metro en het tv-programma Kannietwaarzijn hebben deze week krachtig zichtbaar gemaakt wat het voor mensen betekent als ze niet met de trein kunnen reizen.

Een artikel in Metro van 7 maart beschrijft dat rolstoelgebruikers veel problemen ondervinden bij het reizen met de trein. Uit onderzoek blijkt dat ze nauwelijks met de trein durven reizen, omdat het zo vaak misgaat met assistentie.
En ook het televisieprogramma Kanniewaarzijn brengt krachtig in beeld wat ontoegankelijkheid van treinen betekent voor mensen. Rolstoelgebruikers van het rolstoelvriendelijke station Arnhem-Zuid laten zien dat het station rolstoelvriendelijk is, maar de trein in komen is helaas niet mogelijk.

Tot 2045 ontoegankelijke intercity’s
De Kamer heeft al in 2009 een motie Roemer-De Krom aangenomen, die vraagt om volledig toegankelijke treinen in 2030. De minister zei eind 2011 dat dit waarschijnlijk niet gehaald wordt; en dat nog tot 2045 ontoegankelijke intercity’s zullen rijden. Dit betekent dat de ontoegankelijke intercity’s die nu in gebruik zijn, bij komende renovaties niet toegankelijk gemaakt worden. De minister wil alleen de assistentieverlening verbeteren.

Sneller dan 2030
In reactie op de uitlatingen van de minister stelden Aptroot (VVD) en Bashir (SP) een motie op, die vorig jaar met Kamerbrede instemming is aangenomen. In de motie wordt de regering gevraagd om vóór 1 maart 2012 een plan van aanpak te presenteren, waarin volledige toegankelijkheid per 2030 wordt gegarandeerd. Ook vraagt de motie om scenario’s te leveren voor versnelde toegankelijkheid voor het spoor, dus sneller dan 2030.

Standpunten CG-Raad
Het reizen met de trein is voor mensen met een beperking een groot probleem. De treinen zijn niet zelfstandig toegankelijk en de Assistentieverlening laat veel te wensen over. Zo kunnen mensen maar op 110 van de 380 stations assistentie krijgen. En op die 110 stations geldt een lange voor-aanmeldtijd (3 tot 1 uur). Ook gaat er vaak wat mis met de assistentieverlening.

De CG-Raad hoopt dat alle treinen in 2020 toegankelijk zullen zijn. En dat tot die tijd de assistentie-verlening sterk verbeterd wordt: op alle 380 Nederlandse stations zonder voor-aanmeldtijd.

Bron: Eerder verschenen op 8 maart 2012 op http://www.cg-raad.nl/