Nieuwe leverancier voor hulpmiddelen Wmo

datum: 10-2-2011

Nieuwe leverancier voor hulpmiddelen Wmo

De firma Ligtvoet uit Helmond is sinds 1 januari 2011 de nieuwe leverancier van hulpmiddelen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Voor deze datum werden de hulpmiddelen geleverd door Doove Mobility uit Waddinxveen en nog eerder door Welzorg uit Almere.

Het contract met Doove liep op 31 december 2010 af. De nieuwe aanbestedingsprocedure die de regiogemeenten hebben uitgeschreven, is door Ligtvoet gewonnen.

Wat verandert er voor gebruikers van hulpmiddelen?
Op dit moment verandert er voor alle bestaande gebruikers nog niets. Ligtvoet gaat vanaf 1 januari 2011 de levering van hulpmiddelen doen. Doove zal de lopende aanvragen nog afhandelen. De firma’s Doove en Welzorg blijven verantwoordelijk voor onderhoud en reparatie van middelen die door hen zijn geleverd.
Aanvragen die na 1 januari 2011 zijn of worden ingediend, stuurt de gemeente door naar Ligtvoet. Ook als een middel van Doove of Welzorg moet worden vervangen, zal Ligtvoet hiervoor zorgen. De gemeente zorgt in alle gevallen voor de bemiddeling naar de leverancier.
Mocht u alvast informatie wensen over de nieuwe leverancier, dan kunt u kijken op http://www.ligtvoetbv.nl/

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de consulenten van de Wmo of langskomen bij het Wmo-loket. Het loket is op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 12.30 uur en gevestigd in het gemeentehuis van Deurne. Het loket en de consulenten zijn dan tevens telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0493 – 387 711.

Bron: WMO loket gemeente Deurne