Knelpunten Zeilbergsestraat 2012

Zoals u dus al in het artikel Verkeerssituatie bij het zwembad de Wiemel heeft kunnen lezen zouden wij een apart artikel wijden aan de Zeilbergsestraat.
Het is nu 2012, in 2008 togen wij van BVG Peelland ook al eens rond op de Zeilbergsestraat met de toenmalige wethouder Joke Hubert.
Nu dus opnieuw aandacht daarvoor maar nu op schrift en in beeld gebracht voor onze lezers.
En straks gaan we mee met de rondleiding om ook precies aan te geven, waar de knelpunten zitten en eventuele verbeteringen aan te geven.

Waar zijn dan de knelpunten?

Situatie 1
De Zeilbergsestraat is een belangrijke fietsverbinding voor scholieren die vanaf de wijk Heiakker naar de St. Jozef fietsen, maar ook veel sportende jeugd moet deze weg oversteken om naar de sportvelden te gaan.
Als je aan de kant van de Koolhof, ter hoogte van de Amer staat en je wilt oversteken naar de Heiakker, de Peellandsingel in, dan moet je de fiets bijna eerst op de weg zetten om eventueel verkeer aan zien komen.
Je ziet niets door die dikke eikenbomen, die jou, maar ook de automobilist die vanaf Deurne komt rijden al het zicht ontnemen.

oversteek amer heiakker 1   oversteek amer heiakker 2   oversteek amer heiakker 3

Zoals je ziet staat fietser Roger op de eerste afbeelding gewoon te wachten om over te steken.
Maar bij de foto van het zijaanzicht zie je dat hij zijn wiel, en ook bij andere modellen fietsen op de weg moet zetten om langs die dikke boom heen te kunnen kijken.
Als automobilist verwacht je niet altijd dat er achter een boom een fietser staat.
De oplossing zou zijn, de boom omhakken of twee spiegels in de boom hangen.
Eentje zodanig gedraaid dat de aankomende automobilist ziet dat er een fietser achter de boom staat en de ander zodat de fietser vanachter de boom op een veilige plaats het verkeer vanuit Deurne kan zien aankomen.
En dan maar hopen dat het glas van zulke sterke kwaliteit is dat het niet kapot gemaakt kan worden door baldadige streken.

Situatie 2
Automobilist Wim komt vanuit de Dintel en wil naar Deurne.
Zijn zicht op het verkeer wat vanuit de Zeilberg komt is prima.
Maar om te zien wat er vanaf Deurne aan komt rijden, daarvoor moet hij toch wel zijn auto op het fietspad zetten.
Kortgeleden zijn daar al twee bomen omgehakt waardoor het zicht al verbeterd is, maar optimaal is het niet.
Nu komt het geregeld voor, dat een automobilist die uit de Dintel komt niet meer achteruit kan rijden om van het fietspad af te gaan, omdat er achter hem ook alweer auto’s zijn aangesloten.

dintel deurne 1   dintel deurne 6  dintel deurne 5

dintel deurne 4    dintel deurne 2

Hiervoor is eigenlijk maar een oplossing.
De bomen omkappen en nieuwe ervoor aanplanten.
Dit ook omdat de wortels van deze bomen het fiets- en voetpad omhoog drukken, waardoor een nogal wat onregelmatigheden ontstaan waarover mensen vallen, met alle gevolgen van dien.

Situatie 3
Je komt vanaf de Kulert en wilt met de auto richting de Zeilberg rijden.

kulert 1  kulert 2  kulert 3

Op foto 1 is duidelijk te zien, wat automobilist Bert ziet.
Hij kijkt in de bosjes en heeft geen duidelijk zicht op het verkeer wat uit de Zeilberg komt.
Dus moet hij zijn auto verder naar voren zetten, zodoende heeft hij een duidelijk zichtveld.
Maar dan dient het volgende probleem zich al aan zoals je op onderstaande foto’s kunt zien.
Fietser Indy komt aanfietsen, maar kan er niet door omdat automobilist Bert op het verplichte fietspad staat.
De automobilist moet zijn auto dus weer terugzetten om de fietser erdoor te laten, gelukkig staat er geen rij auto’s achter.

kulert 4  kulert 5  kulert 6

Oplossing: het fietspad na de Kulert laten beginnen.

We staan in de startblokken om hieraan mee te werken en onze visie erop te geven.
Nu maar afwachten wanneer ermee begonnen wordt.

Kent u ook een knelpunt. Klik hier om het knelpuntformulier in te vullen.