Kick-Off Deurne4all

Op dinsdag 5 juni werd het project Deurne4all gepresenteerd.
Dit gebeurde bij de Smalle Haven aan de Beerse in wijk de Koolhof.
Stichting Welzijn en Zet-Brabant onderzoeken samen met verschillende andere organisaties in Deurne zoals MEE Zuidoost Brabant, Savant-Zorg, Zorgboog, GGZ en ORO en BVG Peelland en last but not least de inwoners, de wijkraad Koolhof en ondernemers in deze wijk, hoe toegankelijk de wijk Koolhof is.
Dit project is een pilot voor Brabant, en uniek in Nederland, vertelt Susan Kimmeren van Zet-Brabant.

deurne4all deurne4all kick off

Er loopt een soortgelijk project in Steenbergen en Loon op Zand.
Het verschil is dat in Steenbergen onderzocht wordt hoe toegankelijk een bedrijf is en in Loon op Zand wordt onderzocht hoe toegankelijk de horeca is.
De bedoeling is dat de uitkomsten van dit project in de Koolhof als leidraad voor andere wijken in Nederland dienen.
Wethouder Jasper Ragetlie sprak de aanwezigen toe via een scherm en wacht af hoe de wijkscan eruit komt te zien.

Wat zijn de eventuele bevindingen?
Natuurlijk wel heel erg belangrijk als die meegenomen kunnen worden bij de bouw van de MFA ( Multi Functionele Accomodatie ) die op de plaats gebouwd wordt waar nu nog de Frans Hoebenshal en bassisschool de Piramide staan.

Met een MFA wordt bedoeld de bouw van een nieuwe sporthal, een brede school, een voorziening voor de wijk de Koolhof en appartementen.
Ideaal toch als de bewoners van de wijk zelf onderzoek doen wat er het beste gebouwd kan worden, en aan welke voorwaarden het moet voldoen om het MFA functioneel te maken voor iedere bewoner, beperkt of onbeperkt.

Hoe start je zoiets op?
Je bekijkt het eerst van de praktische kant.

Hoe is de fysieke toegankelijkheid?
Met andere woorden: Kun je gemakkelijk naar binnen of naar buiten.

Moet je bv, om bij de lift te komen, met je rolstoel eerst een trap op?

Hoe is de sociale toegankelijkheid?
Hoe gaan de bewoners van deze wijk met elkaar om.

Hoe wordt je aangesproken?

Hoe is de informatieve toegankelijkheid?
Waar staan de folders, welk lettertype gebruikt men, welke kleuren zijn gebruikt.

Waar moet ik zijn als ik iets wil weten?
Hoe geef je het weer dat het door iedereen gesnapt wordt.
Voor dit project is een scangroep samengesteld onder leiding van Eus van Beijsterveldt.

In deze scangoep zit ook een vertegenwoordiging van BVG Peelland, want als het om toegankelijkheid gaat, dan is dat een van de speerpunten van BVG Peelland.
Een specialisme, opgedaan door jarenlange ervaring, bepaald door het lot dat iemand treft in het leven, iets waar je zelf niet om vraagt.
Sommige dingen, daar kom je alleen maar achter door ze zelf uit te proberen.
Hoe voelt het als je blind bent?
Hoe zijn de trottoirs, hoe kom ik eraf en weer erop?
Dat moet je dus proefondervindelijk vaststellen.
Zet iemand zonder beperking in een rolstoel en laat hem maar eens vanaf de Smalle Haven naar de Jumbo gaan.
Laat iemand die in het dagelijkse leven gewoon kan zien, eventjes voelen hoe het voelt als je helemaal niets meer ziet.
Als ze terugkomen, laat ze dan maar eens vertellen wat ze ondervonden hebben.

Wat waren hun bevindingen?

De man die blind was gemaakt, door een aparte bril was bang geweest, hij zag helemaal niets en moest blind vertrouwen ( hoe verzin je het ) op zijn collega die meeliep.
De vrouw in de rolstoel kon niet rechtstreeks oversteken van de Smalle Haven naar de Jumbo, nee ze moest eerst een stuk over de weg om bij de ingang van de Jumbo te komen.

Het werkte dus wel, om iemand zonder beperking als het ware voor de leeuwen te gooien en even laten voelen hoe het is als je met een beperking door het leven moet.
We zijn benieuwd, hoe het allemaal verder gaat verlopen en zullen het dan ook in de gaten houden.
Het project loopt nog tot eind 2012.