Kan ik het medisch dossier van mijn overleden man inzien?

Het onderstaande uitvoerig (juridisch) antwoord op deze vraag is afkomstig en kunt u ook terugvinden op de website van het Juridisch Steunpunt Regelrecht

Kan ik inzage krijgen in het medisch dossier van mijn overleden man?

Mijn man is enkele jaren geleden overleden. Ik heb vragen over zijn behandeling in het ziekenhuis voorafgaande aan zijn overlijden. Daarom heb ik het medisch dossier opgevraagd. Het ziekenhuis weigert mij dit te verstrekken. Mag dat?

Een medisch dossier is in principe alleen in te zien door de patiënt en zijn behandelaar(s). Andere mensen hebben geen inzage in het dossier, tenzij de patiënt zelf daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Nabestaanden van een overleden patiënt hebben daardoor niet automatisch recht op inzage.

Als de overleden patiënt bij leven toestemming heeft gegeven voor inzage, is er niets aan de hand. Is dit echter niet gebeurd, dan heeft de familie in beginsel geen inzage in het medisch dossier. Op deze regel bestaan een paar uitzonderingen. Er kan op grond van veronderstelde toestemming of zwaarwegende belangen inzage worden verleend aan nabestaanden.

Zwaarwegende belangen kunnen bijvoorbeeld spelen als de familie een procedure wil aanspannen tegen de betreffende hulpverlener(s) of informatie wil over een erfelijke aandoening bij de overledene. Als er geen aanwijzingen zijn dat de overleden patiënt er destijds bezwaren tegen had dat familie informatie zou krijgen over zijn medische situatie, mag worden verondersteld dat de patiënt toestemming heeft verleend voor dossierinzage door nabestaanden. Het ziekenhuis dient u in dat geval inzage te geven in het medisch dossier van uw man.

Voor inzage in een medisch dossier kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de betreffende behandelaar. Op de websites van de meeste ziekenhuizen kunt u terecht voor meer informatie. In sommige gevallen wordt gebruik gemaakt van standaardformulieren. Er mogen kosten in rekening worden gebracht voor kopieën van stukken uit het dossier. De hoogte daarvan is vastgelegd in het ‘Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wet Bescherming Persoonsgegevens’. Er geldt een maximum van € 4,50 voor een afschrift van 100 of minder pagina’s en een maximum van € 22,50 voor een afschrift van meer dan 100 pagina’s.

Bron: www.juridischsteunpunt.nl/juridisch-steunpunt/vragen en CG-raad