Inkomensgrenzen in de Wmo mogen echt niet

Steeds meer gemeenten hanteren inkomensgrenzen voor Wmo-voorzieningen zoals een traplift, scootmobiel of hulp in het huishouden. Opnieuw heeft de hoogste rechter nu uitgesproken dat een inkomensgrens voor de Wmo niet is toegestaan. De CG-Raad roept gemeenten daarom op om ogenblikkelijk met deze ‘onwettige praktijken’ te stoppen.

De CG-Raad berichtte al eerder dat het voeren van inkomensgrenzen in de Wmo niet mag. Sommige gemeenten hielden echter vol dat het wél mag. De Centrale Raad van Beroep heeft zich nu heel duidelijk uitgesproken over het toepassen van inkomensgrenzen: het mag inderdaad niet.

Kassa
Het tv-programma Kassa berichtte uitgebreid over het uitsluiten van mensen op basis van inkomensgrenzen. De CG-Raad, Stichting de Ombudsman en de Wmo-wethouder van Zwijndrecht Aaike Kamsteeg gaven in de studio commentaar. De wethouder gaf tot tevredenheid van de CG-Raad aan, dat Zwijndrecht nu afziet van het voornemen om een inkomensgrens in te voeren.

Woordvoerder Rolf Smid van de CG-Raad noemde het “van de zotte” dat gemeenten een muur optrekken rond de Wmo en heel veel chronisch zieken en gehandicapten buitensluiten. Terwijl de Wmo juist in het leven is geroepen om deze groep beter te kunnen helpen.

Meld inkomensgrenzen!
Stichting de Ombudsman, waar de CG-Raad nauw mee samenwerkt, begint in februari met een onderzoek naar de Wmo-praktijk van gemeenten. Het onderzoek richt zich op de financiële voorwaarden die gemeenten stellen. Voor de duidelijkheid: eigen bijdragen zijn wel toegestaan. Maar andere financiële bepalingen niet, zoals inkomensgrenzen en besparingsbijdragen.

Als uw Wmo-aanvraag is afgewezen vanwege uw inkomen of een andere financiële voorwaarde, kunt u dat melden bij Stichting de Ombudsman.

Bron: Eerder verschenen op 30 januari 2012 op http://www.cg-raad.nl/