In welke landen is de gehandicaptenparkeerkaart geldig?

Met een Europese gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in alle landen van de Europese Unie (EU) en in sommige andere Europese landen. Een in Nederland afgegeven gehandicaptenparkeerkaart is een Europese gehandicaptenparkeerkaart.

Gebruik gehandicaptenparkeerkaart

Ieder land heeft zijn eigen regels en voorwaarden voor het gebruik van een gehandicaptenparkeerkaart. U moet zich houden aan de regels die gelden in het land waar u parkeert.

Geldigheid gehandicaptenparkeerkaart

Een Europese gehandicaptenparkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. De geldigheidsduur kan worden beperkt als duidelijk is dat u korter dan 5 jaar in aanmerking komt voor de parkeerkaart.

Parkeerbeleid in Europa

Op de website van de ANWB kunt u per land zien welke parkeerregels van toepassing zijn.

Gehandicaptenparkeerkaart uit ander land

Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart uit een EU-land en gaat u in Nederland wonen, dan blijft de kaart geldig in Nederland. Wanneer de kaart vernieuwd moet worden, moet u wel voldoen aan de voorwaarden die gelden in Nederland. Bent u buitenlander en heeft u een kaart met een rolstoelsymbool uit een ander land dan de EU, dan kunt u daar in Nederland gebruik van maken.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/auto/vraag-en-antwoord/