Historie BVG Peelland

In 1994 stond het latere BVG Peelland bekend als BMU ( Bemiddeling, Mindervalide Uitkeringsgerechtigden ) en had toen ongeveer 350 leden.
Ruud van de Ven, Piet Hack en Leo Verbakel kwamen als Sociaal Bureau in conflict met de activiteitenafdeling: de biljarters. Beide partijen kwamen er zo niet uit, en alleen door tussenkomst van de rechter, werd er beslist dat de biljarters het gebouw Het Trefpunt aan de Heuvel kregen, en de drie al genoemde heren kregen de hele administratie van de 350 leden.
Leo Verbakel stopt dan op een gegeven moment en zo blijven Ruud van de Ven en Piet Hack met zijn tweeën over.
De BMU is dan feitelijk op sterven na bijna dood, want zonder een voltallig bestuur kun je als vereniging niet blijven bestaan.

Tijdens een bezoek van Jan Martens aan het Sociaal Bureau van BMU worden ook de problemen besproken van de BMU.
Jan Martens en Piet Hack besluiten beide om de kar te gaan trekken en zich als Gon Peelland aan te sluiten bij Gon ( Gehandicapten Organisatie Nederland ).
Op 1 december 1997 is de oprichtingsvergadering van GON Peelland i.o. ( in oprichting ) in “de Vierspan “ aan de Harmoniestraat te Deurne.
Piet Hack wordt de voorzitter, Jan Martens de penningmeester, en Ruud van de Ven beheert het Sociaal Bureau.

In juni 1999 fuseren GON,  de AVO ( Arbeid voor Onvolwaardigheden ), en de ANIB ( Algemene Nederlandse Invalidenbond ) tot Ango ( Algemene Gehandicaptenorganisatie Nederland ). GON Peelland wordt dan Ango Peelland.
In de loop van de jaren die daarop volgen verslechtert de situatie tussen het hoofdbestuur van Ango en verschillende Brabantse afdelingen.
De druppel die de emmer doet overlopen is dat het hoofdkantoor het geheel voor het zeggen wil hebben bij alle afdelingen en de statuten daarvoor wil laten veranderen.
Op de bewuste vergadering daarover lopen die 9 Brabantse afdelingen boos weg.
In een extra ledenvergadering wordt besloten om per 01-01-2006 het lidmaatschap als ANGO Peelland op te zeggen.  Er wordt een lijst van namen van leden ANGO Peelland toegevoegd die tevens collectief hun lidmaatschap van Ango opzeggen.
Het bestuur bestaat op dat moment uit:
Piet Hack, Jan Martens, Marlies van der Heijden, Piet Kusters en Marian Bronstein.
Op 31 mei 2006 wordt officieel de nieuwe naam BVG Peelland ( Belangen Vereniging Gehandicapten ) na passering van de notariële akte aangenomen.
Het lidmaatschap van de ALMFV ( Algemene Landelijke Federatie Minder Validen ) wordt opgezegd omdat het voor BVG Peelland geen meerwaarde heeft.

De jaren 2006 tot en met 2009 kenmerken zich als zeer hectisch voor BVG Peelland. Het ledenaantal verviervoudigd en het ene na het andere bestuurslid komt en verdwijnt dan weer. Ook is BVG Peelland per 01-03-2008 lid geworden van de CG Raad ( chronisch zieken en gehandicapten raad ). De CG Raad is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering.
Voor BVG Peelland is dit als kleine vereniging een hele prestatie om daarbij aangesloten te zijn.

Anno mei 2010 heeft BVG Peelland 269 leden en draaien de verschillende werkgroepen als een tierelier. De vereniging is in rustig vaarwater terechtgekomen.
Het bestuur bestond toen uit: Gerard Wolters, Irene van Berkel – van der Meulen, Antoon van Oosterhout, Marian Bronstein en aspirant-bestuurslid Sandra van der Burgt.

Met dank aan oud-voorzitter Piet Hack voor de uitgebreide informatie en waardevolle informatiestukken die ondanks een brand bewaard zijn gebleven.