Helpdesk taxi

Beste mensen,

Heeft u problemen met de Regiotaxi Deurne, het uitvoerende taxibedrijf of de afhandeling van al eerder aangegeven klachten bij het taxibedrijf of de gemeente?
U kunt uw klachten aan de helpdesk van BVG Peelland sturen door online het klachtenformulier in te vullen.
Deze klachten kunnen wij als belangenvereniging aan het taxibedrijf voorleggen om het probleem aan te pakken.

U kunt het klachtenformulier hier vinden, of ga naar de pagina van Helpdesk. Hier vindt u een overzicht van alle klachtenformulieren die u online in kunt vullen bij BVG Peelland.