Goede Doelen Week Deurne

Evenals in de Neerkant en Liessel is er dit jaar in Deurne voor de eerste keer ook een gezamenlijke collecte. Deze wordt gehouden onder de noemer Goede Doelen Week Deurne.

CBF-keurmerkDertien goede doelen met een CBF-keurmerk doen er de eerste keer mee.
Het CBF-keurmerk krijg je als het CBF ( Centraal Bureau Fondsenwerving ) je dit verstrekt, maar dan moet je voldoen aan de eisen die bij het CBF-keurmerk horen.

Het komt er gewoon op neer dat er door het CBF toezicht gehouden wordt hoe het geld ingezameld wordt.

 

Welke organisaties doen er mee in Deurne?

Alzheimerstichting, Beatrix Spierfonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Hartstichting,
KWF Kankerbestrijding, Longfonds, Nationaal MS Fonds, Nationaal Epilepsiefonds, Nationaal Fonds Kinderhulp, Nederlandse Brandwonden Stichting, Nierstichting, Reumafonds en het Rode Kruis.

Hoe gaat het uitgevoerd worden?

In week 19 ( 9 t/m 14 mei ) zit er bij het Weekblad voor Deurne een enveloppe met een informatiebrief.
Aan de voorkant staan alle deelnemende organisaties die deelnemen aan de Goede Doelen Week met hun logo. Je kunt achter de desbetreffende organisaties invullen hoeveel je ze wilt geven.
Aan de achterkant van die brief staat alle informatie over de werkwijze van de gezamenlijke collecte.

De envelop en de brief waarin u aangekruist heeft hoeveel de organisaties krijgen wordt door een collectant weer opgehaald.
Dat is in week 20 ( Pinksterweek 17 t/m 21 mei ) en in de envelop zit ook het geld wat u op de brief heeft ingevuld.
De collectant heeft net als anders een collectebus bij zich en daar doet u de envelop in.

Je krijgt zodoende maar eenmalig iemand aan de deur, de collectant hoeft minder straten te lopen en je hebt een groter bereik want je kunt alle collectanten van de organisaties inzetten.

Straten die misschien eerst niet aan bod kwamen, komen nu dus wel aan bod.

Door een werkgroep is Deurne in 8 wijken opgesplitst en van die verschillende wijken is een stratenplan gemaakt. De collectanten hebben kunnen aangeven welke straat ze willen lopen en die worden dan ingedeeld.

Het is praktischer voor de collectant ( één straat ) en voor de mensen die in een straat wonen ( één keer de deur openen ).

Rond medio 2016 hoopt men te weten wat de opbrengst is geweest.

Mocht je degene die de envelop op komt halen gemist hebben, dan staat er ook nog een bus in het gemeentehuis waar je de envelop in kunt doen.

Voor nog meer info: goededoelenweekdeurne@gmail.com

BVG Peelland doet niet mee aan de Goede Doelen Week omdat wij geen CBF-keurmerk hebben.
Daar zijn we te klein voor, wij zijn maar een plaatselijke vereniging.

Meer informatie over de jaarlijkse collecte van BVG Peelland kunt u hier vinden.