Extreme stijging eigen bijdragen

Er is veel onrust ontstaan over de nieuwe berekening van de eigen bijdragen. Daarbij wordt nu ook het vermogen meegeteld. Bij Platform VG en de CG-Raad komen veel meldingen binnen van mensen die zich gedupeerd voelen. Sommige mensen gaan zelfs meer betalen dan hun inkomen.

In de media wordt vooral veel aandacht besteed aan ouderen die in verzorgings- of verpleeghuizen wonen en door de regeling worden getroffen. Voor mensen onder de 65 die in gehandicapteninstellingen wonen, is de situatie vaak nog schrijnender, blijkt uit de binnenkomende meldingen.

Extreme stijging eigen bijdragen
Opvallend is dat de eigen bijdragen vaak extreem stijgen, ook al is het vermogen niet buitengewoon hoog. Zo moet een vrouw met een verstandelijk beperking ruim duizend euro per maand gaan betalen bij een eigen vermogen van 64 duizend euro. Per maand houdt ze dan nog 17 euro van haar inkomen over.

Smartengeld weg?
Ook zijn er weer meerdere meldingen van mensen die schadevergoeding hebben gekregen, omdat hun kind door een ongeval of medische fout levenslang gehandicapt is geraakt.

Een moeder schrijft daarover aan het meldpunt: ‘Mijn dochter heeft het smartengeld en de schadevergoeding gekregen omdat ze volledig blind is geworden. Dit is om de schade te vergoeden voor de rest van haar leven. Mijn dochter is nu en straks volledig afhankelijk van 24-uurs zorg. Het kan toch geen waarheid worden dat haar vermogen wat ze heeft volledig verloren zou gaan aan alle eigen bijdrages.’

Wat vinden de CG-Raad en Platform VG
De CG-Raad en Platform VG hebben de meldingen gebruikt om bij Kamerleden aan te dringen op een betere regeling. Voor mensen die langdurige zorg en ondersteuning nodig hebben, pleiten we voor een hogere vrijstelling binnen box 3. Ook dringen we er bij de staatssecretaris op aan om goed na te denken over welke inkomensbestanddelen meetellen bij het vaststellen van de eigen bijdragen.

Deze week zal staatsecretaris Van Rijn ingaan op Kamervragen over de kwestie. Daarna zal duidelijk worden of de staatssecretaris bereid is om zijn beleid bij te stellen.

Eerder verschenen op 28 januari op de website van CG-raad.