Algemene Ledenvergadering

Wanneer:
22/01/2014 @ 19:30 – 22:30
2014-01-22T19:30:00+01:00
2014-01-22T22:30:00+01:00
Waar:
Zalen van Bussel
Sint Jozefstraat 77
5753 AS Deurne
Nederland

Op 22 januari 2014 vindt de jaarvergadering van BVG Peelland over het jaar 2013 plaats.

De uitnodiging is intussen via e-mail of reguliere post bij alle leden bezorgd.

Agenda :

1.      Opening door de voorzitter.
2.   
  Vaststellen van de agenda en ingekomen post
3.   
  Notulen jaarvergadering 2012
4.   
  Verslag van de voorzitter
5.   
  Verslag van de secretaris
6.   
  Verslag van de werkgroepen
7.   
  Financieel verslag 2012 door de penningmeester
8.   
  Kascontrole door    Tjeu Minten
                                     Riek Keunen-Beijers
                                     Johan Keunen (reservelid)
9.   
  Bestuursverkiezing:
         Aftredend en herkiesbaar Sandra van Lieshout – van der Burgt (Secretaris)
         Aftredend en niet herkiesbaar Angeline Gosseling (notuliste) en
        Jeanny Manders-van Bommel (penningmeester)
        Afscheid Angeline Gosseling en Jeanny Manders-van Bommel
        Het bestuur stelt Annie van der Burgt voor als nieuwe penningmeester.
10.  Rondvraag
11.
  Sluiting vergadering 

Pauze

Na het officiële gedeelte van de algemene ledenvergadering op woensdag 22 januari komt Pieter Koolen van de Heemkundekring iets vertellen over het ontstaan van de Zeilberg.

Hij doet dit met beamer/scherm van van Bussel en zijn eigen laptop