DOE-dag op 4 april

Beste mensen,

Al lange tijd heb ik plannen om het gebied rondom het station mooier en groener te maken. Sommige plannen zijn al gerealiseerd. Zo is het transformatorhuisje opgeknapt met foto’s en is er een watertap-punt gekomen. Nu start ik het volgende project: Stationspark Deurne.

Mobiele moestuin
Graag wil ik, samen met buurtgenoten, omwonenden, scholen en verenigingen een mobiele tuin maken aan de St-Jozefzijde van het spoor. Het gaat om een moestuin in bakken, die makkelijk verplaatst kan worden. De tuin kan meegroeien en verplaatst worden met het ontstaan van de nieuwe woningen. Ik ben blij dat de gemeente ook enthousiast is over dit plan. En ook verschillende organisaties hebben aangegeven achter dit plan te staan.

Enthousiaste mensen gezocht
Voor het opzetten en onderhouden van de moestuin heb ik helpende handen nodig. Met een vaste groep enthousiaste vrijwilligers kunnen we een boel bereiken. Hopelijk bent u één van die enthousiaste mensen. Voor de realisatie van de tuin werken we samen met een ervaren professionele partij, NatuurSUPER. NatuurSUPER heeft veel ervaring om op braakliggende terreinen tijdelijke tuinen te maken. Rafke Engels, van NatuurSUPER, ondersteunt ons en geeft bijvoorbeeld workshops.

DOE-dag 4 april
De aftrap voor de aanleg wordt gegeven op zaterdag 4 april. Op die dag en zaterdag 25 april geeft Rafke Engels ‘groene workshops’, die zich richten op de beginselen van het (moes)tuinieren. Deze activiteiten vinden plaats in en rondom de tuin aan de Steenovenweg 33, de plek waar eerder burgemeester Mak tijdelijk woonde en nu door de gemeente beschikbaar is gesteld als ‘basishonk’ voor de buurttuin.

Ik nodig u, ook namens NatuurSUPER, van harte uit om deel te nemen die dag. Kom gerust een kijkje nemen. U krijgt wat meer inzicht in de tuin en wat we bieden, zodat u goed kunt aangeven wat u zelf zou willen doen om de mobiele moestuin tot een succes te maken. De DOE-dag is van 10:00 tot 12:30 uur.

Voor meer informatie kunt mailen of bellen naar NatuurSUPER.
Neelke@natuursuper.nu of tel: 0628322528

Vriendelijke groet,

Michel Lintermans