De Scootmobiel: Welke regels gelden voor dit voertuig?

Naast de fiets, auto en bromfiets kent ons land steeds meer ‘bijzondere voertuigen’.
Maar welke regels gelden
nu voor die voertuigen en welke plaats hebben zij op de weg?

Vanaf welke leeftijd mag men een scootmobiel besturen?
16 jaar, maar ontheffing is mogelijk, bijvoorbeeld als kinderen zich wegens een bepaalde beperking niet met een ander vervoermiddel kunnen verplaatsen.

Wat is de plaats op de weg?
Bestuurders van een scootmobiel gebruiken naar eigen inzicht het voetpad, het fietspad, het fiets-bromfietspad of de rijbaan.

Aan welke snelheid moet de bestuurder zich houden?
Dit is afhankelijk van de plaats op de weg.

Scootmobielen kunnen vaak niet sneller dan 18 km/h.

binnen bebouwde kom buiten bebouwde kom
op fiets/bromfietspad   30 km, dus maximale snelheid scootmobiel 40 km, dus maximale snelheid scootmobiel  
op rijbaan 30 km, dus maximale snelheid scootmobiel   45 km, dus maximale snelheid scootmobiel
op voetpad 6 km 6 km

Welke eisen zijn er voor de verlichting?
Een voorlicht en twee achterlichten zijn verplicht

(zie ook art.5.18.43 van het Voertuig Reglement).

Is een speciale rijopleiding verplicht (theorie en/of praktijk)?
Nee, wel worden er door verschillende gemeenten, afdelingen van VVN en ouderenorganisaties

speciale scootmobielopleidingen (theorie + praktijk) georganiseerd.

Welke voorschriften gelden ten aanzien van parkeren en stilstaan?
De scootmobiel wordt gezien als een gehandicaptenvoertuig en mag daarom op de stoep en langs de rijbaan worden geparkeerd.

Op een (woon)erf is het parkeren in een parkeervak niet verplicht.
Op een weg met een parkeerverbod, mag een scootmobiel drie uur langs de weg staan (wel met gebruik parkeerschijf).

Welke veiligheidsmiddelen zijn verplicht? Geen

Aan welke bijzondere inrichtingseisen moet een scootmobiel voldoen?
Alleen een verzekeringsplaatje is verplicht.

Welke overige bijzondere bepalingen zijn van toepassing?
Een bestuurder van een scootmobiel mag tijdens het rijden geen mobiele telefoon vasthouden.

Een scootmobiel mag niet naast een andere scootmobiel of (brom/snor)fiets rijden.
De belasting van de scootmobiel mag de stabiliteit van het voertuig niet nadelig beïnvloeden.
Zoals elke verkeersdeelnemer mogen zij andere weggebruikers niet hinderen of in gevaar brengen.

 
Deze afbeelding is ontworpen door en afkomstig van www.scootmobielwegwijzer.nl