CG-Raad vraagt uw medewerking aan onderzoek van de NS

De CG-Raad en NS hebben een onderzoek opgezet naar de huidige problemen van treinreizigers met een handicap of chronische ziekte. Het onderzoek komt voort uit een project van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) dat zich richt op de verbetering van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. De CG-Raad en NS nemen deel aan dit project en zoeken in gezamenlijkheid met andere partners, zoals ministeries, overheden en vervoerders naar oplossingen voor de knelpunten in het openbaar vervoer.
Hierbij wordt naar de hele reis gekeken.

Doel onderzoek
De CG-Raad en NS willen weten in hoeverre mensen met een beperking gebruikmaken van de trein, hoe zij de dienstverlening van de NS ervaren, welke hindernissen zij ondervinden en op welke punten het gewoon goed gaat. De NS heeft de vragen in overleg met de CG-Raad opgesteld.

Onderzoek
Het invullen van de digitale vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag en kan tot 16 april aanstaande plaatsvinden. Deelname is anoniem.

Meer informatie over het onderzoek kunt u hier vinden.

Hartelijk dank voor uw medewerking!