6. Speerpunten voor 2011

vorige | volledig

Naast de reguliere activiteiten heeft het platform voor 2011 een aantal speerpunten benoemd.

6.1   Opnieuw vormgeven van de structuur van de vereniging en het opzetten van nieuwe werkgroepen

6.2   Beleid

Inclusief beleid:  Inclusief beleid betekent dat beleid al in de ontwerpfase uitgaat van alle (speciale) doelgroepen, waardoor minder speciaal beleid nodig is.

De gemeente Deurne heeft Inclusief Beleid opgenomen in het coalitieakkoord van juni 2010.

Concreet betekent dit dat BVG-Peelland er naar streeft dat in 2011 op het gebied van toegankelijkheid en bewustwording de regels en vragen van Agenda 22  leidend zullen zijn voor het ontwikkelen en toetsen van beleid in de gemeente Deurne.

Geheel volgens de uitgangspunten van Agenda 22 dient dit te gebeuren in overleg met vertegenwoordigers van BVG-Peelland.

6.3 Ontmoetingsactiviteiten

  • Een herbezinning op het aantal georganiseerde activiteiten
  • Het maken van een jaarplanningHet maken en/of optimaliseren van draaiboeken.

vorige | volledig