2. Doelgroep

vorige | volledig | volgende

Alle mensen met een lichamelijke, visuele, auditieve en psychische beperking, en/of chronische ziekte. In samenwerking met Kansplus zijn ook mensen met een verstandelijke beperking welkom.De vereniging rekent ook expliciet jeugd en jongeren met een beperking tot haar doelgroep.

vorige | volledig | volgende