Bezuinigingen ook op het mantelzorgcompliment

De overheid heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers. Daarom kunnen mantelzorgers een mantelzorgcompliment krijgen. Het mantelzorgcompliment is voor mantelzorgers die langdurig en intensief een familielid, partner, vriend of kennis verzorgen. Het gaat om zorg waarvoor anders professionele hulp nodig is. Als de zorgvrager hem of haar daarvoor voordraagt, kan de mantelzorger het compliment bij ons aanvragen.

De SVB betaalt het Mantelzorgcompliment uit.

Was dit in 2011 nog 250 euro, in 2012 is dit 200 euro.