Stichting Welzijn Deurne (SWD)

Kick-Off Deurne4all

Op dinsdag 5 juni werd het project Deurne4all gepresenteerd.
Dit gebeurde bij de Smalle Haven aan de Beerse in wijk de Koolhof.
Stichting Welzijn en Zet-Brabant onderzoeken samen met verschillende andere organisaties in Deurne zoals MEE Zuidoost Brabant, Savant-Zorg, Zorgboog, GGZ en ORO en BVG Peelland en last but not least de inwoners, de wijkraad Koolhof en ondernemers in deze wijk, hoe toegankelijk de wijk Koolhof is.

Themabijeenkomst Vrijwillige levensbeëindiging

 

 

 

 

Op maandag 16 april was er bij zalen van Bussel een themabijeenkomst voor vrijwilligers, die in thuissituaties geconfronteerd worden met patiënten die door hun beperking of chronische ziekte zelf besloten hebben dat het voor hen zo op een gegeven moment niet meer hoeft.
Als de pijn en de ongemakken voor hen nog erger worden dan die ze nu al hebben willen ze niet meer leven. Het hoeft niet meer voor hen.