15 jaar BVG Peelland

Wij bedanken

Jan Martens   piet hack
Jan Martens en Piet Hack

en wijlen Ruud van de Ven ( * )

Deze drie heren waren medeverantwoordelijk voor de oprichting van GON Peelland, het huidige BVG Peelland.
Piet Hack werd voorzitter, Jan Martens werd de penningmeester en Ruud van de Ven beheerde het sociaal bureau.
Sociaal Bureau is een oude benaming voor onze tegenwoordige helpdesk.

Scannen0014

 

Bij deze de uitnodiging voor de oprichtingsvergadering die op 1 december 1997 plaatsvond.
Dit is een van de weinige papieren die zijn overgebleven uit het archief van Piet Hack. Zoals u uit een eerdere uitgave van de Vuist weet, is er bij hem thuis brand geweest en zijn vele oude papieren van de beginjaren bij die brand verwoest.

Waren het pioniers?
Onbewust misschien wel.
Figuurlijk gezien is een pionier iemand die op een voor hem op dat moment nog onbekend gebied terecht komt, en niet kan terugvallen op de ervaring van iemand in zijn directe buurt.
De drie heren hebben lang alleen de kar getrokken.

Waar moet je dan aan denken?
Niet aan het invullen van belastingformulieren, dat doen wij pas vanaf 2008.
Nu gaat het immers digitaal en is het stukken gemakkelijker geworden.
CAK was er toen ook nog niet.
In de begintijd was het grootste probleem dat men in beroep moest gaan tegen het percentage dat men afgekeurd werd.
Dit percentage werd altijd zo laag mogelijk gehouden, met andere woorden, er werd meer van je verlangd qua arbeid dan dat je lichamelijk kon.
Dit werd dan weer een rechtszaak en daar werd dan weer tegen in beroep gegaan.
In die tijd waren wij nog niet onafhankelijk, maar afhankelijk van wat er door Ango Amersfoort werd gezegd.
Het kwam toen nogal eens voor, dat halverwege een rechtszaak het hoofdkantoor Ango Amersfoort als het ware de stekker eruit trok.
Met als resultaat een gefrustreerd lid en bestuursleden die met lede ogen moesten aanzien hoe ze iemand niet verder mochten helpen, simpelweg omdat van hogerhand een besluit genomen werd, en waar jij je als Ango Peelland aan te houden had.
Mede door deze voorvallen hebben wij ons losgemaakt van Ango Amersfoort.
En dat werkt tot nu toe naar tevredenheid.

Het is aan ons als huidig bestuur, nu de taak om niet verloren te laten gaan, wat anderen met bloed, zweet en tranen bereikt hebben.

kar Bloed,-Zweet-en-Tranen

De volledige ontstaansgeschiedenis van BVG Peelland vindt u hier op onze eigen website , op www.deurnewiki.nl en in Vuist no.3 2010

( * ) Er was geen foto beschikbaar bij het uitkomen van dit artikel in De Vuist 3 maanden geleden..
Ondertussen is er, dankzij Piet Hack een foto gevonden.

Ruud van de Ven

Op bovenstaande foto staan van links naar rechts Piet Kusters, wijlen Ruud van de Ven in de rolstoel en Piet Hack.

Met dank aan Piet Hack, die de foto nog had gevonden.